Hoppa till innehåll

Aktuellt

Tidsbeställning och rådgivning

På tidsbeställnings- och rådgivningsnumret blir du betjänad av ett hälsovårdsproffs som hjälper dig vidare.

Ring om du är osäker på om du behöver brådskande vård. Vi ger även vårdanvisningar och information om våra hälsotjänster.

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på numret 045 739 76 509.

Du får information och en påminnelse om din tidsbeställning via textmeddelande.

En del av tjänsterna som finns vid hälsovårdscentralen har även egna tidsbeställningsnummer.

Avbokning av tid

Du kan avboka din tid genom att ringa tidbeställnings- och rådgivningsnumret. Välj “avbokning av tid” då du ringer och lämna ett meddelande på vår telefonsvarare. Avbokningen fungerar dygnet runt.

Avboka din tid senast 24 timmar på förhand. Vi debiterar en mottagningsavgift för oavbokade tider för kunder som har fyllt 18.

Väntetid (T3-tid)

T3-tiden avser den tredje lediga tiden och mäter väntetider för hälsovårdens sakkunniga. Till summan räknas icke-brådskande tider som avser alla tider som inte är jourtid.

  • vecka 48/2022: 42 dygn.

Brådskande vård utan tidsbeställning

Den brådskande vården för alla Borgåbor fungerar vid hälsostationen i Näse på adressen Askolins väg 1 A. Hälsostationen är öppen mån.–fre. kl. 8–15.30.

Du kan komma till Näse hälsocentral utan tidsbeställning då du behöver brådskande vård.

Så här fungerar den brådskande vården:

  • Kom in via hälsocentralens huvuddörr.
  • Anmäl dig vid automaten i huvudfoajén. Använd ett personkort, körkort eller FPA-kort med streckkod. Du kan även ange din personbeteckning.
  • Automaten ger dig ett könummer för bedömning av hur brådskande ditt vårdbehov är. Bedömningen görs vid servicestället i huvudfoajén.
  • Vid bedömningen avgör vi om du behöver läkar- eller skötarmottagning. Vi prioriterar barn.

Genom att göra en symptombedömning i Omaolo på förhand kan du underlätta och försnabba processen.

Kvällar och veckoslut

Jourhjälpen 116 117

Om du blir akut sjuk på kvällen, på veckoslutet eller på en helgdag ska du ringa Jourhjälpen innan du söker dig till en akutmottagning.

Jourhjälpen är en telefontjänst som fokuserar på akuta frågor. Jourhjälpen ger hälsorådgivning och bedömer ditt vårdbehov.

Hälsobiblioteket

Hälsobibliotekets webbtjänst hjälper dig bedöma ditt eget vårdbehov och ger dig egenvårdsråd. Tjänsten är finskspråkig.

Borgå sjukhus akutmottagning

Vid Borgå sjukhus akutmottagning vårdas patienter som har blivit akut allvarligt sjuka och behöver omedelbar vård. Sjukhusets akutmottagning hjälper i situationer där hälsostationen är stängd men vården inte kan ges tryggt på hälsostationen följande vardag.

Borgå sjukhus: Sjukhusvägen 1, Borgå. Akutmottagningen har en skild ingång på entrévåningen.

Nödsituationer

Nödnumret 112

Ring nödnumret i nödsituationer där du behöver en ambulans. Sådana situationer är till exempel

  • svåra bröstsmärtor
  • förlamningssymptom
  • medvetslöshet.

Då det gäller annat insjuknande som kräver akut vård:

  • vardagar dagtid: sök dig till Näse hälsostation utan tidsbeställning (Askolins väg 1, Borgå).
  • övriga tider: kontakta Borgå sjukhus akutmottagning (Sjukhusvägen 1, Borgå) genom att ringa Jourhjälpen.