Gå till innehåll

Näringsterapi

Med näringsterapi främjas hälsa och vårdas och förebyggs sjukdomar med hjälp av kost. Näringsterapitjänster i Borgå ges av näringsplaneraren, som är legitimerad näringsterapeut.

Näringsterapi hjälper dig när din kost behöver ändras på grund av behandling av en sjukdom eller risk för insjuknande eller om ätandet orsakar andra svårigheter i vardagen.

I näringsterapi kartläggs dina matvanor, bedöms ditt näringstillstånd och fastställs ditt näringsintag. Tillsammans och på ett praktiskt sätt planerar vi en kost som lämpar sig för din livssituation och sjukdom.

Du har nytta av näringsterapi i synnerhet om:

  • du har hälsoproblem som orsakas av över- eller undervikt
  • du har en kronisk sjukdom som kräver kostbehandling, till exempel celiaki, en inflammatorisk tarmsjukdom, njursjukdom eller diabetes
  • du lider av funktionella magbesvär som stör din vardag
  • ditt näringsintag har blivit sämre till exempel på grund av selektivitet, en ätstörning, allergi, specialkost eller dålig aptit.

Till mottagningen

Till näringsplanerarens mottagning behöver du remiss av en läkare eller skötare på hälsocentralen. När du har fått en remiss, kan du boka tid till direkt av näringsplaneraren.

Öppenvårds- och mottagningstjänster, telefontid ti-fre kl. 13-14

Sonja Toijonen

Näringsplanerare

Äldreomsorg- och handikappservice