Hoppa till innehåll

Hemrehabilitering

Med hemrehabilitering avses en rehabiliteringsperiod hemma hos rehabiliteringsklienten. Perioden är tidsmässigt begränsad, planerad och målinriktad.

Som rehabiliteringsklient ställer du själv upp mål för att förbättra din funktionsförmåga både i ditt eget hem och utanför det. Det viktigaste är att du har motivation för rehabiliteringen.

Hur blir man klient inom hemrehabilitering

Klienter styrs till hemrehabilitering av en yrkesperson inom social- och hälsovården till exempel när man blir utskriven från ett sjukhus eller en rehabiliteringsavdelning eller om man hemma märker att funktionsförmågan i vardagssysslor har försämrats. Därtill gör hemrehabiliteringsenheten förebyggande bedömningar och handledning när servicebehovet hos en äldre person kartläggs.

Hemrehabiliteringens innehåll

En fysioterapeut, ergoterapeut eller näringsplanerare inom hemrehabiliteringen besöker dig för att bedöma din situation. Utgående från bedömningen utarbetar vi tillsammans en rehabiliteringsplan. Det väsentliga är din egen bedömning av din funktionsförmåga och att du själv sätter upp ett mål för rehabiliteringen. Målet kan vara till exempel att det är lättare att stiga upp ur sängen, gå i trappor eller att du kan gå för att handla eller laga mat självständigt.

Syftet med hemrehabiliteringen är att hjälpa klienten klara sig självständigt i vardagen. Bedömning av boendemiljöns funktionalitet och lån av hjälpmedel som gör vardagen lättare utgör en del av en trygg vardag. Målet är att möjliggöra en meningsfull och smidig vardag i det egna hemmet.

Pris

Bedömning av servicebehovet, hjälpmedelstjänster och bedömning av bostadens tillgänglighet är avgiftsfria för alla. Tjänsterna är avgiftsfria för klienter inom regelbunden hemvård, närståendevård och intensifierat serviceboende.

  • Rehabiliterings-, handlednings- eller rådgivningsbesök 11,80 €/besök
  • Veckopris 20,60 €/vecka vid två eller fler rehabiliteringsbesök per vecka

Obs! Tjänsten räknas in i avgiftstaket.

Ta kontakt

Hemrehabilitering, tfn 040 676 7866

må-to kl. 8-15 och fr kl. 8-14

Mera information