Hoppa till innehåll

Munhälsovården omfattar:

 • förebyggande tandvård
 • bastandvård
 • begränsad specialtandvård
 • första hjälp vid akut värk, inflammation, olycksfall eller av annat brådskande skäl.

Specialtandvårdstjänsterna omfattar:

 • tandreglering
 • munkirurgi

Till specialtandläkarvård kommer du med en remiss.

Boka eller avboka tid

Tandvårdens centraliserade tidsbeställning och information betjänar vardagar kl. 8–15. Du kan avboka din tid dygnet runt genom att lämna ett meddelande på tidsbokningens telefonnummer. Du bör avboka din tid senast senast 24 timmar före överenskommen mottagningstid. Vi fakturerar en vårdavgift för oanvända, oavbokade tider om patienten har fyllt 18 år.

Om du känner dig förkyld eller känner dig sjuk på annat sätt, vänligen avboka din tid på tandvårdmottagningen. Om du behöver behandling akut, ring centraliserad tidsbokning.

Tandkliniker

Borgå stad har två tandkliniker:

 • Lyceiparkens tandklinik, Fredsgatan 2
 • Näse tandklinik, Askolins väg 1.

Textmeddelandetjänst

Vi skickar dig ett texmeddelande som påminner dig om din tid en dag i förväg. Tidsbokningen är bindande. Om du försenar dig 15 minuter eller mer, räknar vi tiden som utebliven och fakturerar en vårdavgift.

Om du har reserverat tid till smidig munklinik får du tre textmeddelanden. Det första meddelandet kommer genast då tiden reserveras och det andra ett dygn i förväg. Det tredje meddelandet kommer en halv timme före den preliminära tiden och ger dig en exakt vårdtid.

Observera att textmeddelandeservicen är en tilläggstjänst som inte alltid är pålitlig. Tidsbokningen är bindande även om du inte får ett textmeddelande.

Jour

Under vardagar kl. 8–16 sker brådskande tanvård på Näse tandklinik. Till den brådskande tandvården söker man sig i första hand genom att ringa kl. 8-15 till den centraliserade tidsbeställningen tel: 019 5600 401

Utanför tjänstetid, under veckoslut och under helger fungerar jouren i Parksjukhuset i Helsingfors (Stenbäcksgatan 11). Jouren är vardagar kl. 16–21 samt veckoslut och helger kl. 9–21. Ring alltid jourens tidsbokningsnummer 09 4717 1110 innan du söker dig till jouren. Denna kan man ringa under kvällar kl. 14–21 och veckoslut och helger kl. 8–21.

Nattjouren för munsjukdomar fungerar dagligen kl. 21-08 i Mejlans brosjukhus, adress Haartmansgatan 4, 00290 Helsingfors. Ingång via Haartmanska sjukhusets huvudingång.

Man söker sig till vården genom Jourhjälpens bedömning av vårdbehovet, tfn 116 117.

Lär dig känna igen behovet av akut vård

 • Hård värk i tänderna eller käkarna (ihållande värk från ett par timmar upp till ett par dagar, värkmedicin hjälper inte, värken är invalidiserande, du kan inte sova eller äta och inte arbeta).
 • I käkområdet (svullnad, feber är ett tecken på inflammation, svårt att öppna munnen, munnen öppnar sig bara på liten springa (två fingrar).
 • Olycksfall (fraktur, tanden har flyttat på sig, skador på bindväven).

Kontakta tandvården också om tanden känns öm eller blir mörk, tanden blir värmekänslig eller en varböld uppstår på tandköttet vid tanden.

Byte av tandklinik

Du kan fritt välja den hälsocentral som ska vårda dina tänder. Meddela skriftligt om bytet till både den nuvarande och den nya tandkliniken. Om du byter hälso- och sjukvård till en annan stad kommer tandvården också att överföras till den lokala enheten. Med andra ord kan valet inte göras enbart gällande tandvården, t.ex. det går inte att tandvården används i Borgå och i övrigt används hälsocentralens tjänster i en annan kommun.

Inom Borgå stad kan du byta tandklinik utan en skild anmälan.

Uträtta ärenden i stället för en annan

Om du uträttar ärenden i stället för en person som har fyllt 15 år behöver du ett undertecknat skriftligt lov av personen i fråga. Med det skriftliga lovet kan du till exempel boka mottagningstid för personen.

Väntetid (T3-tid)

T3-tiden avser den tredje lediga tiden och mäter väntetider till hälsovårdens sakkunniga. Till summan räknas icke-brådskande tider som avser alla tider som inte är jourtid. De senaste T3-mätningarna gjordes under vecka 52/2022:

 • till tandläkare 92 dagar
 • till munhygienist för tillfället via kö till munhygienist
 • till Smidig munklinik 65 dagar.