Hoppa till innehåll

Smidig Munklinik

Målet med den Smidiga Munkliniken är att ge dig en så heltäckande tandvård som möjligt under ett och samma besök. Tjänsten är i huvudsak ämnad för vuxna patienter.

Då du bokar tid till tandvård ger vi dig en tidsintervall på en timme i stället för en traditionellt fastställt klockslag. Vården börjar inom den tidsintervallen. Vårdtidens längd är inte bestämd på förhand, utan bestäms enligt vårdbehovet. Målet med den Smidiga Munkliniken är att få så mycket som möjligt gjort under ett besök.

Vårdavgifterna i den Smidiga Munkliniken är de samma som vid andra mottagnigsbesök på tandkliniken enligt patientförorningen. Dessutom betalar du för de vårdåtgärder som görs under ditt besök. Läs mer om avgifterna:

Textmeddelandetjänsten

En förutsättning för att använda denna serviceform är att du kan ta emot textmeddelanden till din mobiltelefon. Vi skickar dig tre textmeddelanden om tidsbokningen:

  • det första meddelandet genast då tiden har reserverats
  • det andra ett dygn innan reserveringen
  • det tredje en halv timme före den exakta tiden.

Väntetiden blir så kort som möjligt om du väntar på det sista meddelandet innan du kommer till tandkliniken.