Hoppa till innehåll

Barn

Till granskning av munhälsa kallar vi:

  • alla 1,5-, tre-, och femåringar, av de barn som är i rådgivningsåldern
  • alla skolelever i första, tredje, femte och åttondeklassen
  • åttondeklassisterna, som sköts huvudsakligen enligt Smidiga munklinikens verksamhetsmodell

Tandvården är avgiftsfri till 18 års ålder. Vi rekommenderar att 17-åriga ungdomar utnyttjar möjligheten till gratis tandvård. Munhälsovården skickar inte längre kallelse hem, utan den unga bör själv boka tid via den centraliserade tidsbeställningen. Från och med 18 års ålder lyder besöken hos munhälsovården under klientavgiftsförordningen

Studerande

Under studietid får du en vårdhelhet på studieorten. Studerande kan också anlita sin hemkommuns tjänster. Från början av 2021 kan alla yrkeshögskolestuderanden anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses munvårdstjänster.

Vuxna

Du kommer till tandvården enligt din individuella vårdplan. Först gör vi en undersökning av munnen och tänderna. Efter undersökningen gör tandläkaren upp en vårdplan om den fortsatta vården. Till en specialisttandläkare eller munhygienist behöver du remiss av hälsocentaltandläkaren eller en gällande vårdplan som hälsocentraltandläkaren har gjort upp.

De som väntar första barnet

Vi ger råd om om hur du främjar barnets munhälsa. Rådgivningen ingår i tandläkarens eller tandhygienistens granskning.

Du kan få rådgivning om

  • du väntar ditt första barn
  • om ni är en familj där den ena parten ska bli förälder för första gången
  • om ni är en invandrarfamilj som får sitt första barn i Finland.

Seniorer och vuxna som bor i effektiverat serviceboende

  • Seniorer som bor hemma bokar tandvårdstjänster via tidsbeställningen.
  • Tandhygienisterna gör granskningar med cirka två års mellanrum till effektiverade serviceboenden. Vården är avgiftsbelagd.
  • För veteraner är granskningen avgiftsfri, likaså hälsocentraltandläkarens andel av proteskonstruktionen.