Hoppa till innehåll

Tandreglering

Inom tandregleringen vårdar vi munnens bettfel. Tandreglering är en process som i allmänhet räcker flera år.

Vi undersöker barnens bett i 9–10-årsåldern. Samtidigt poängsätter vi eventuella bettfel. Vid behov följer vi bettets utveckling tills poängsättningen kan göras. Vid behov utför vi tandreglering redan på mjölktänder.

Vid Borgå hälsovårdscentral vårdar vi felaktiga bett med poängtal 8–10. Sådana fall är bl.a.

 • stora disproportionaliteter i käkbenen
 • svåra djupa bett längst fram
 • styrande korsbett i sidopartierna eller framme
 • kraftig tandtrånghet och
 • problem med tandsprickning.

Viktig tilläggsinformation om tandreglering:

 • Du får en vårdplan som också gås igenom med din vårdnadshavare.
 • Tandregleringen är frivillig.
 • Om du påbörjar den ska du följa vårdtider och anvisningar.
 • Du kan själv påverka resultatet genom att följa anvisningarna för apparaterna.
 • Vården kan avbrytas om du inte följer anvisningarna för tandställningen eller om du har missat tre eller flera mottagningstider som du inte har avbokat.
 • Om din tandställningsapparat tappas bort och behöver förnyas är du skyldig att betala för den nya.