Gå till innehåll

Mitt hälsoteam

I stället för att sköta sina ärenden på flera av social-och hälsovårdens enheter så kan de skötas via Mitt hälsoteam.

Mitt hälsoteam

En sakkunnig bedömmer alltid först om patienten får tjänsten. Mitt hälsoteams focus är speciellt i diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och astma.

I hälsoteamet betjänas du enligt dina behov av yrkespersonalen inom social- och hälsovårdssektorn, såsom sjukskötare, hälsovårdare, läkare, fotterapeuter, socialhandledare, socialarbetare, depressionsvårdare och fysioterapeuter och vid behov av också andra yrkesgrupper.

Du handleds till Mitt hälsoteam på grund av bedömningen som läkaren eller skötaren har gjort. Skötaren utarbetar med dig en vård- och serviceplan, som innehåller även behovet av kontrollbesök. I detta skede får du även Mitt hälsoteams kontaktuppgifter. Kontaktuppgifter kan du vid behov fråga från hälsovårdscentralens tidsbeställnings- och rådgivningsnumret 019 520 4351.

Före den första mottagningen till Mitt hälsoteam bör du fylla en egenvårdsblankett och ta med den till mottagningen. Ta också med den aktuella läkemedelslistan och resultaten från egna mätningar (tillexempel blodtryck, blodsocker osv.) Du kan skriva ut egenvårdsblanketten eller hämta den från verksamhetsställen vid Näse.

I fortsättningen får du rådgivning, handledning och tjänster i Mitt hälsoteam enligt din vårdplan.