Hoppa till innehåll

De vanligaste vaccinationerna får du på hälsostationen. Vaccinationer som hör till det allmänna vaccinationsprogrammet, som stelkramp-difteri-vaccinationer och MPR-vaccinationer (mässling, påssjuka och röda hund), fås gratis på hälsostationen.

Barn under skolåldern vaccineras på barnrådgivningarna och skolbarn inom skolhälsovården.

Tidsbokning för influensavaccination öppnas 10.10.2022

Allmänt vaccinationsställe: Näse hälsocentral, Askolins väg 1.

Barnrådgivningen vaccinerar barn under skolåldern och skolhälsovården skoleleverna.  Hemvården vaccinerar sina kunder.

Vaccinationer för resenärer

Hälsostationerna har hand om vaccinationer som behövs för resor till resmål i Europa samt de vanligaste turistmålen i exotiska länder.

Undersök ditt vaccinationsbehov och övriga saker i anslutning till resehälsan i god tid, gärna senast två månader före resan.

För hepatitvaccineringar och TBE-vaccin, dvs. vaccin mot fästingburen hjärninflammation, behövs recept. Du kan be om ett recept per telefon via hälsostationen. Köp vaccinet själv på apoteket. Vaccinationen får du på hälsovårdarens eller sjukskötarens mottagning med tidsbeställning.

Specialvaccinationer vid vaccinationsmottagningen för resenärer

Obs! Under coronatiden håller vaccineringsmottagningen stängt.

Specialvaccin för resenärer ges på vaccinationsmottagningen vid Näse hälsostation, Askolins väg 1.

Vaccinationsmottagning för resenärer med tidsbeställning tisdagar kl. 9–11 (udda veckor).

På vaccinationsmottagningen för resenärer ser man över resenärens vaccinationsplan och där ges vid behov bl.a. vaccination mot gula febern och utfärdar recept för förebyggande medicinering mot malaria.

Specialvaccin för reseändamål är avgiftsbelagda. Be om att få recept för ett specialvaccin från telefonrådgivningen för resenärer. Köp vaccinet på apoteket mot recept. Ta med dig vaccinet till vaccinationsmottagningen för resenärer.