Gå till innehåll

Mentalvårds- och missbrukstjänster

Mentalvårds- och missbrukstjänsternas telefonrådgivning

 • +358195204527

Borgå stads mentalvårds- och missbrukstjänster erbjuder hjälp om du har problem med missbruk eller din mentala hälsa. Vid sidan av staden erbjuder även sjukhuset och olika föreningar mentalvårds- och missbrukstjänster. Mentalvårds- och missbrukartjänsternas telefonrådgivning hjälper dig att hitta rätt service.

Inom Borgå stad erbjuder följande enheter tjänster som stöder din mentala hälsa:

 • missbrukartjänster
 • socialarbetet
 • familjerådgivningen
 • Familjerådgivningscentralen.

Till mentalvårds- och missbrukstjänsternas verksamhet hör bland annat:

 • Låg tröskel-verksamhet, som erbjuder unga och vuxna mentalvårds- och missbrukstjänster avgiftsfritt och utan remiss
 • Missbrukarkliniken, som betjänar vuxna som oroar sig för sitt eget eller sina anhörigas bruk av rusmedel eller andra former av beroende, även spelberoende.

På hälsovårdscentralen (Askolins väg 1) vårdar vi lindriga och medelsvåra mentala störningar och bedömer behovet av fortsatt vård. Om hälsostationen är stängd kan du vid akuta mentala problem söka dig till jourpolikliniken vid Borgå sjukhus (Sjukhusvägen 2).

Öppna grupper

Egenvårdsprogram för ångest, handledd grupp

Gruppen bygger på Hälsobyn.fi-sidans egenvård med samma namn och egenvård för att tolerera oron och osäkerheten kring krigshotet. Teams-gruppen träffas på tisdagar kl 15-16. Mötet tar ca 45 minuter. Koppla upp till mötet här

Du kan hålla kameran på eller av. I stället för mikrofonen kan du kommunicera via chattfältet. 

Under de två gruppsessionerna går vi igenom fyra övningar, vilka hjälper dig att lindra ångest. Regelbunden träning möjliggör en förändring i tanke- och handlingsmönster, så träning spelar en viktig roll för att lindra symtomen.

17.5 Del 1: Begränsa oro och lugna kroppen

24.5 Del 2: Tolerera osäkerhet och acceptera känslor

31.5 Del 1: Begränsa oro och lugna kroppen

7.6 Del 2: Tolerera osäkerhet och acceptera känslor

Verktyg för sinnets välbefinnande-grupp

Gruppens syfte är att ge dig verktyg för att öka självkännedomen – om du sedan önskar förändring i ditt liv eller lättnad för dina symptom.

Erfarenhetsexperten och sjukskötaren leder Teams-gruppen som samlas på torsdagar kl. 14–15. Mötet tar ca 45 min. Koppla upp till mötet här

Gruppen baserar sig på Psykporten.fi -webbplats för självhjälp med samma namn. Gruppen har fyra teman och innefattar alltid två självhjälpsdelar. Under gruppgångerna får du information om de valda ämnena och 1–2 uppgifter.

Gruppen ordnas enligt non-stop-principen och har följande teman:

 • Vardagens grunder och resurser
 • Känslor & kroppen och avslappning
 • Fri från ältande och övertagande av tankar
 • De viktigaste sakerna först och förändringens för- och nackdelar.

Tilläggsinformation om Teams-grupperna och deltagarlinken får du av din egen skötare eller av mentalvårds- och missbrukstjänsternas rådgivningstelefon 019 520 4527.

Stressavlastningsgrupp

Gruppens syfte är att avlasta spänningar från kroppen och sinnet. Vi gör övningar tillsammans för att öka kroppskontakten och vi funderar på konkreta sätt att upphäva stressen.

Erfarenhetsexperten (tillsammans med sjukskötaren) leder Teams-gruppen som samlas torsdagar kl. 1213. Mötet tar ca 45 min. Koppla upp till mötet här

Stressavlastningsgruppen är en fortgående öppen grupp, i vilken du kan delta då det passar dig och under gruppgångerna till den del det känns bra. Du kan delta med eller utan kamera. Gruppen är konfidentiell. Deltagarna berättar om egna erfarenheter och högaktar andras egna erfarenheter. I stället för mikrofon kan du skriva i chattfältet.

Terapinavigatorn

Så här fungerar terapinavigatorn

Med hjälp av terapinavigatorn kan du som upplever att du har problem med din psykiska hälsa eller behöver hjälp med att orka hitta rätt behandling snabbare. Fyll i ett frågeformulär för att kartlägga symptomens och problemens natur och ditt behov av vård. Reservera cirka 30 minuter tid. Kom ihåg att skriva upp den åttasiffriga kod som terapinavigatorn ger dig.

Terapinavigatorn fungerar tillsvidare endast på finska.

Svara på terapinavigatorns frågor självständigt. Kontakta efter det mentalvårds- och missbrukartjänsternas rådgivning. Telefonnumret hittar du överst på denna sida. Den åttasiffriga koden är viktig för denna kontakt. Dina svar bildar nämligen en sammanfattnings som du går igenom med en yrkesperson.

Mer info on samprojektet hittar du på webbplatsen Terapiat etulinjaan (på finska):