Hoppa till innehåll

Boendetjänsten Koivula

Koivula är en enhet för stödboende som ger möjligheter till rehabilitering. Enheten har 46 platser. Koivula erbjuder boende och boendetjänster för bostadslösa män och kvinnor i Borgå.

Stödboendet Koivula ger en möjlighet att bo tryggt och lugnt. Koivula är öppet dygnet runt. Vi på Koivula strävar efter frihet från rusmedel. I samband med Koivula finns servicestället Vinkki. Under tjänstetid ger Vinkki även hälsorådgivning.

Koivulas invånare kan delta i vårt dagsprogram. För var och en görs upp en serviceplan i samarbete med socialarbetet. Koivula har åtta handledare, en socialarbetare, en sjukskötare och en boendeservicehandledare.

Om du behöver Koivulas tjänster kan du kontakta din egen socialarbetare eller boendeservicehandledaren. Varje klient som kommer till Koivula intervjuas.

Mer info om Koivula, dess verksamhet och boendet

Anu Laurikkala, ansvarig boendehandledare

Carina Siitonen, socialarbetare

Henrikki Uosukainen, ansvarig ledare

Handledarna är anträffbara 24/7 på numret 040 512 5086.