Hoppa till innehåll

Låg tröskel mentalvårds- och missbrukstjänst för unga och för vuxna

Låg tröskel för unga

Lågtröskelmottagningen för unga erbjuder stöd till 13–21-åringar som har problem med den mentala hälsan, spelande eller rusmedel. Även föräldrar med problematiska vardagssituationer eller pedagogiska utmaningar som puberteten för med sig får stöd och rådgivning.

Efter 1−5 möten med den unga gör vi en bedömning av situationen tillsammans. Stöd kan ges genom personliga samtal, familje- och nätverksmöten enligt den ungas och familjens önskemål. Vid behov hänvisar vi klienten till fortsatt vård. Vi samarbetar bl.a. med hälso- och sjukvården, socialsektorn, barn- och familjetjänsterna samt den specialiserade sjukvården.

Tjänsterna är konfidentiella, avgiftsfria och baserar sig på frivillighet.

Gör så här

Tidsbeställning tfn 040 676 1363, må, ti, to och fre kl. 10−11.

Mottagning utan tidsbokning i Navigatorn onsdagar kl. 12.30−16

Avbokning eller byte av tid per telefon eller textmeddelande till egen arbetare eller till byråsekreterarens nummer 040 141 7664 må-fre kl. 8−15.

Länkar som kan vara till nytta

Låg tröskel för vuxna

Låg tröskel erbjuder handledning, rådgivning och vård då det gäller mental hälsa eller missbruk. Tjänsterna är avsedda för 22-åriga och äldre Borgåbor som är bekymrade över sitt eget eller en närstående persons psykiska välbefinnande eller bruk av berusningsmedel. Tjänsterna är avgiftsfria.

Vi erbjuder hjälp vid lindriga och medelsvåra mentala problem. Du är välkommen på besök när du upplever depression, ångest, panikstörningar eller behöver hjälp i en svår livssituation. Här får du också hjälp då du är bekymrad över en hög eller skadlig förbrukning av alkohol, läkemedel eller andra berusningsmedel. Vi hjälper även vid andra former av funktionellt beroende, såsom spel- eller webberoende.

I teamet finns en psykolog, tre sjukskötare och en socialarbetare. Socialarbetaren främjar klientens psykiska och sociala överlevnad i situationer med anknytning till mental hälsa eller missbruk. Metoderna är individuellt stöd, familjearbete och nätverksarbete. Sjukskötaren hjälper dig i lindriga och mellansvåra mentalaproblem.

Vi samarbetar med bland annat hälso- och sjukvården, socialsektorn, barn- och familjetjänsterna och den specialiserade sjukvården.

Gör så här

Fyll först i Terapinavigatorn. Reservera cirka 30 minuter tid. Kom ihåg att skriva upp den åttasiffriga kod som terapinavigatorn ger dig. Terapinavigatorn fungerar tillsvidare endast på finska. Kontakta efter detta mentalvårds- och missbrukartjänsternas rådgivning.

Mentalvårds- och missbrukstjänsternas rådgivning och bedömning av servicebehovet mån.–fre. kl. 8–11 på numret 019 520 4527 (tidsbokning och nya klienter). Tid till erfarenhetsexpertens mottagning beställs via rådgivningen. Inhibering/förflyttning av tidsreservering via telefon eller textmeddelande till byråsekreterarens nummer 040 141 7664, kl 8–15 (också myndigheternas/samarbetspartners kontakter).

Vid akuta missbruksproblem kontakta hälsostationens brådskande mottagning (bedömning för avgiftningsvård på institution). > Hälsostationens mottagningar