Hoppa till innehåll

Missbrukarkliniken i Borgå

Missbrukarkliniken är öppen mån.–fre. kl. 8–12. Efter kl. 12 krävs det tidsbokning.
Mentalvårds- och missbrukstjänsternas rådgivning och bedömning av servicebehovet mån.–fre. kl. 8–11 på numret 019 520 4527


Missbrukarkliniken betjänar Borgåbor och Askolabor som har fyllt 18 år. Missbrukarkliniken erbjuder multiprofessionell individuell bedömning, handledning samt vård vid svåra beroendeproblem. Kliniken ger också stöd vid spelberoende.

Missbrukarkliniken kräver ingen remiss och besöket är avgiftsfritt. I första hand kommer man till missbrukarkliniken via professionell handledning. Opioidersättningsterapi kan sökas direkt via missbrukarkliniken.

Vi samarbetar bland annat med lågtröskeltjänster för unga och vuxna samt med boendetjänster.

Mentalvårdens och missbrukarvårdens tjänster är

 • bedömning av behovet av tjänster och vård
 • individuella, par- och familjediskussioner
 • gruppverksamhet
 • akupunktur, deltagande i akupunktur förutsätter att klienten har en vårdrelation till missbrukarkliniken
 • läkartjänster, förutsätter en vårdrelation till missbrukarkliniken
 • mottagning hos erfarenhetsexpert.

Avgiftning och droger

 • avgiftning inom öppenvården
 • hänvisning till avgiftning och rehabilitering på institution, efter en bedömning av vårdbehovet
 • överenskommen drogscreening som en del av vården
 • substitutionsbehandling
 • verksamheten Vinkki, byte av smutsiga nålar och sprutor, i samarbete med hälsostationen.

Allvarliga hälsoproblem till följd av missbruk (t.ex. förgiftning och delirium) förutsätter akut missbrukarvård och observation vid jouren i Borgå sjukhus. I Borgå ordnar vuxensocialarbetet och socialjouren tillfälligt krisboende och nödinkvartering som köpta tjänster.

Gör så här

Missbrukarkliniken är öppen mån.–fre. kl. 8–12. Efter kl. 12 krävs det tidsbokning.

Mentalvårds- och missbrukstjänsternas rådgivning och bedömning av servicebehovet mån.–fre. kl. 8–11 på numret:

Inhibering/förflyttning av tidsreservering via telefon eller textmeddelande till byråsekreterarens nummer 040 141 7664, kl. 8–15 (också myndigheternas/samarbetspartners kontakter).

Du kan skicka krypterad e-post till oss genom att öppna adressen https://turvaposti.porvoo.fi i din webbläsare och registrera dig för tjänsten. Välj e-post paihdeklinikka@porvoo.fi.