Hoppa till innehåll

Momsfrihet

Hälso- och sjukvårdstjänster är i regel momsfria. En privat hälsovårdsenhet eller en självständig yrkesutövare kan momsfritt sälja tjänster som anges i det egna verksamhetstillståndet eller i registerutdraget.

Kommuner, samkommuner och staten kan momsfritt sälja socialvårdstjänster. Privata socialtjänster är momsfria under förutsättning att en kommun, samkommun eller staten betalar tjänsterna helt eller delvis (köptjänst, servicesedel).

Privata serviceproducenter kan sälja socialvårdstjänster momsfritt bara i sådana fall där verksamheten bedrivs under socialmyndigheternas tillsyn och serviceproducenten har gjort upp en plan för egenkontroll.

Försäljningen av hemtjänster och tillhörande stödtjänster, såsom städservice, kan vara momsfri förutsatt att tjänsterna säljs i form av socialvårdstjänster till en person som är i behov av socialvård. Med stödtjänster inom hemservicen avses förutom städtjänster exempelvis måltidstjänster, klädvård, badservice och följeslagarservice samt tjänster som främjar socialt umgänge.