Hoppa till innehåll

Patientombudsman

Klienten kan kontakta patientombudsmannen i ärenden som gäller patientens rättigheter. Tjänsterna är kostnadsfria för kunden.

Patientombudsmannen ger patienten och dennes anhöriga råd och vid behov assistans i frågor som avses i patientlagen (785/1992), när patienten är missnöjd med vården eller bemötandet. Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska vårdbeslut, ger inga utredningar och fattar inte beslut i ärenden.

Patientombudsmannen betjänar patienter och deras anhöriga som uträttar ärenden i Borgå stads följande enheter:

 • Hälsostationer
 • Hälsovårdscentralens bäddavdelningar
 • Rehabilitering
 • Övrig anstaltsvård
 • Munhälsovård
 • Rådgivningar för mödrar, barn och vuxna
 • Skol- och studerandehälsovård
 • Hemvård
 • Missbrukartjänster

I frågor som gäller tjänster inom HNS (specialiserad sjukvård, laboratorium, röntgen, jouren i Borgå sjukhus) betjänas klienten av HNS patientombudsmän.

En patient eller anhörig kan alltid kontakta patientombudsmannen för råd som gäller:

 • Misstanke om patientskada
 • Missnöje med tillgången på vård
 • Missnöje med erhållen vård eller betjäning
 • Att göra anmärkning eller klagomål
 • Information eller journalhandlingar
 • Missnöje med klientavgiften
 • Krav på ersättning för sakskada

Kontakta

Kompetenscentret Verso (Mannerheimgatan 23, 06100 Borgå) sköter om patientombudsmans uppgifterna för Borgå stad.

Tfn 044 729 7987, mån-tor kl. 9-12 eller e-post sosiaaliasiamies@phhyky.fi

Patientombudsmannen kan nås per telefon, e-post eller personligt besök och nu även via en skyddad distansmottagning. Kunden eller patienten kan delta i en på förhand överenskommen distansmottagning via sin egen dator eller smarttelefon.