Hoppa till innehåll

Stöd av sakkunniga inom socialarbetet

Socialt arbete stöder dig i svåra livssituationer när du har svårt att hitta hjälp på annat håll.

De anställda hjälper i frågor som gäller bland annat

 • ekonomi
 • familjeproblem
 • bostadslöshet
 • sysselsättning
 • livskompetens
 • missbruk
 • människorelationer.

Socialarbetarna och -handledarna arbetar i samarbete med dig, dina närmaste och andra professionella.

Socialarbetarna och socialhandledarna bedömer tillsammans med dig hurudan service du behöver. Det här kallas för en bedömning av servicebehovet. Sedan gör ni en klientplan för att du ska komma vidare och hitta de stödformer du behöver.

Socialarbetets anställda:

 • stöder dig socialt och ekonomiskt i krissituationer
 • motiverar och hjälper på din väg mot rehabilitering, sysselsättning och nykterhet
 • stöder och ger råd om du får problem med ekonomi, livskompetens och boende
 • ger råd och handledning i fråga om sociala förmåner och sociala tjänster
 • uppmuntrar dig att delta i verksamhet som är bra för ditt välmående, till exempel olika kultur- och fritidstjänster, föreningsverksamhet och frivilligverksamhet.

Mat-hjälp