Hoppa till innehåll

Invandrartjänsterna erbjuder socialtjänster i början av intergrationen, också handledning och rådgivning i praktiska frågor:

  • personer som anlänt som kvotflyktingar
  • asylsökande som beviljats uppehållstillstånd
  • offer för människohandel och
  • papperslösa

Vi erbjuder dig handledning och rådgivning i praktiska frågor. Din integrering i Borgå och i det finska samhället främjas i samverkan med olika myndigheter och organisationer.

Ta kontakt

Adress: WSOY-huset, Brunnsgatan 37, 3. vån. Möten bara med tidsbeställning. Kontaktuppgifter till personalen.

Sahbi Abdi

Handledare för invandrare

Maria Cedergren

Socialhandledare

Ira Kaijolehto

Förmånshandläggare

Raisa Muikku

Ledande socialarbetare

Elli Rankka

Socialhandledare

Heidi Svenfelt

Socialarbetare

Även rådgivningsplatsen för invandrare betjänar.

Tillsammans erbjuds stöd och verksamhet

Tjänster som staden erbjuder invandrare styrs av ”Program för att främja invandrarnas integration” (uppdateras)

Borgåbor från olika delar av världen

I Borgå bor det 3696 utländska medborgare från ungefär 100 olika länder. Dessa utgör 7,3 % av Borgå stads befolkning. Största delen av invandrarna har kommit hit på grund av familjeband eller arbete. Ungefär en tredjedel av invandrarna är flyktingar.

Integrationsprogrammet

Borgå stads integrationsprogram heter ”Program för att främja integrationen av invandrare”.

Med namnet berättar Borgå stad att integrationen av invandrare i Finland och Borgå alltid är en individuell process. Processen kan stödas och främjas på olika sätt. Borgå stad vill vara vara en trygg, välmående och jämlik stad för alla Borgåbor.

Integrationsfrämjande program är lagstadgade. Programmet har godkänts i Borgå stadsfullmäktige. Vi kontrollerar regelbundet att programmets mål uppfylls.

Det här är det sjunde integrationsprogrammet i Borgå. Det har redan gått 20 år sedan det första programmet gjordes.