Hoppa till innehåll

Personlig assistans

Du kan beviljas personlig assistans om du har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning som innebär att du behöver oumbärlig, daglig hjälp i din vardag.

Personlig assistans beviljas för dig som behöver hjälp med nödvändiga dagliga sysslor i och utanför hemmet, arbetet och studierna.

För fritidsaktiviteter, samhällsengagemang och socialt liv beviljas minst 30 timmar per månad, om inte färre timmar tryggar hjälpbehovet.

Vi tar i beaktande dina egna önskemål, ditt individuella hjälpbehov och din livssituation. När vi beviljar hjälp tar vi också i beaktande vilka andra tjänster och stödfunktioner som du får enligt handikapplagen och socialvårdslagen.

När du ansöker om personlig assistans kan det vara svårt att bestämma hur många timmar som motsvarar oumbärlig hjälp. Behovet kan också förändras om det sker förändringar i din funktionsförmåga. Därför kan vi ordna så kallade bedömningsperioder för att göra det lättare för dig att definiera dina behov och din situation.

Personlig assistans ordnas på Östra Nylands välfärdsområde genom:

  • arbetsgivarmodellen
  • köpta tjänster
  • servicesedlar.

I arbetsgivarmodellen fungerar du själv som arbetsgivare för din assistent.

Löneadministrationen och rådgivningen för arbetsgivare sköts för en gravt funktionsnedsatt persons räkning av Östra Nylands välfärdsområde fr.o.m. 1.1.2023. Kontakta löneräknare:

  • Veronica Koistinen, tfn 050 449 4791, e-post veronica.koistinen@itauusimaa.fi
  • Mikaela Jääskeläinen, tfn 050 562 4457, e-post mikaela.jaaskelainen@itauusimaa.fi

Köpta tjänster betyder att assistansen köps av en privat serviceproducent. När Östra Nylands välfärdsområdets handikapptjänster har beviljat dig personlig assistans i form av en köpt tjänst är Östra Nylands välfärdsområde i kontakt med serviceproducenten. Serviceproducentens kontaktperson kontaktar dig och arrangerar en lämplig assistent.

I servicesedelmodellen kan du välja serviceproducent ur ett register över godkända producenter.