Hoppa till innehåll

Skyddshemmet

Skyddshemmet är till för alla personer som har upplevt våld i nära relationer, eller hot om sådant våld. Skyddshemmet har personal på plats dygnet runt. Vistelse på skyddshemmet är avgiftsfritt.

Du kan ta med dig personliga saker och bo under en så lång tid som krissituationen kräver. I skyddshemmet erbjuds professionellt stöd, rådgivning och vägledning i den akuta situationen. Skyddshemmet är en hemliknande plats, där man får skydd från våldet och hjälp för att få ett slut på det. Du kan komma till Borgå skyddshem oberoende din hemkommun. På Borgå skyddshem betjänar vi också på svenska.

Utrymmena i Borgå skyddshem är delvis lämpliga för personer med funktionshinder. Ingången är tillgänglig, kundparkering finns ej. Möjlighet till avgiftsfri parkering finns längs med gatan. Kundutrymmena är belägna i två våningar och de saknar hiss. Ett kundrum samt ett wc- och badrum är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, kundköket är det däremot inte.

Skyddshemmet hjälper till med att

• bryta våldsspiralen
• sköta de kriser och problem som våldet orsakat
• ordna med läkarbesök
• lämna in brottsanmälan
• ansöka om besöksförbud
• ordna bostadsfrågan.

Du får

  • trygghet
  • psykiskt stöd
  • diskussionshjälp också per telefon.

Ta kontakt

Borgå skyddshem 24/7

Stöd och råd av föreningarna