Hoppa till innehåll

Social- och krisjouren i Östra Nyland

Social- och krisjouren i östra Nyland hjälper om du behöver brådskande hjälp eller råd som gäller till exempel barnskydd, familjekriser eller missbruk. Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Sibbo.

Östra Nylands social- och krisjour ansvarar för akuta socialarbetsuppgifter. Tjänsten är avgiftsfri. Du kan kontakta social- och krisjouren dygnet runt. Adressen är Nordenskiöldsgatan 20 A, 06100 Borgå.

  • Akuta traumatiska kriser så som förlust av en närstående, allvarligt hot eller annan chockerande handling
  • Våld i nära relationer
  • Otrygghet för ett barn eller en ung person
  • Konflikter mellan ett barn eller en ung person och en förälder
  • Minderårigas rusmedelmissbruk eller psykiska hälsoproblem
  • Minderårigas brottslighet
  • Äldre personer i behov av vård
  • Vårdbehov för personer i arbetsför ålder
  • Nödvändigt ekonomiskt stöd
  • Brådskande boende

Psykosocialt stöd

Om man råkat ut för en akut traumatisk kris, en olycka eller annan uppskakande händelse erbjuder social- och krisjouren kris-och samtalshjälp per telefon, på kontoret eller hemma hos dej.

Social- och krisjouren är i beredskap för storolyckor och ansvarar i sådana fall för ordnandet och koordinerandet av psykosocialt stöd i Östra Nyland.

Gör så här

Ring social- och krisjouren när hjälpbehovet är akut och din egen hemkommuns socialtjänster inte är öppna. Sköt icke-brådskande ärenden under tjänstetid i din egen kommuns socialtjänster.

Social-och krisjouren 24/7 tfn 040 517 4194, OBS. Fr.o.m. 1.1.2023 tfn 019 5600 150
Nordenskiöldsgatan 20 A, 06100 Borgå
sosiaalipaivystys@porvoo.fi

Kirsi Nurme, förman

Icke brådskande barnskyddsärenden

Under tjänstetid får du service från socialbyrån i din egen kommun. Barnskyddsärenden som inte är brådskande kan skickas skriftligen till socialtjänsterna i barnets hemkommun. Du kan även fylla i en blankett på kommunens hemsida eller ringa till socialbyrån.

Socialjour på vardagar

Den egna kommunens socialbyrå svarar för socialarbete vardagar tjänstetid. Socialbyrån har både ett allmänt rådgivningsnummer och ett skilt journummer för akuta ärenden. Socialbyråns personal har även telefontider för sina klienter.

Polisstationens socialhandledare