Hoppa till innehåll

Socialombudsman

Kontakta socialombudsmannen när du vill ställa frågor om de rättigheter en klient hos den sociala servicen har. Tjänsterna är kostnadsfria för kunden.

Socialombudsmannen ger råd om du som klient eller anhörig är missnöjd med servicen eller behandlingen. Socialombudsmannen vägleder vid behov i frågor kring lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Socialombudsmannen kan inte fatta beslut eller bevilja dig förmåner.

Kontakta

Du når socialombudsmannen per telefon, e-post eller personligt besök och även via en skyddad distansmottagning. Kunden eller patienten kan delta i en på förhand överenskommen distansmottagning via sin egen dator eller smarttelefon.

Kompetenscentret Verso (Mannerheimgatan 23, 06100 Borgå) sköter om socialombudsmannens uppgifter för Borgå stad.

  • socialombudsman Salla Ritala
  • telefontid mån.–tor. 9–12, tfn 044 729 7987
  • e-post sosiaaliasiamies@phhyky.fi
  • skyddad epost: https://www.turvaposti.fi/viesti/sosiaaliasiamies.phhyky