Hoppa till innehåll

Vuxensocialarbetet

Arbetarna ger råd i frågor som gäller sociala tjänster, ekonomiska frågor och utkomststöd.

Socialarbetarna hjälper bland annat med frågor som gäller:

 • sysselsättning
 • bostadslöshet
 • livskompetens
 • ekonomi
 • missbruk
 • relationer.

Du kan också kontakta vuxensocialarbetet vid plötsliga, oväntade krissituationer, t.ex. vid skilsmässa, separation eller om du står på bar backe efter en eldsvåda. Vuxensocialarbetet ger också handledning i bostadssökning samt ordnar boendetjänster för missbrukare och rehabiliteringsklienter inom mentalvården.

I socialarbetet kartlägger vi tillsammans med dig vilket slags stöd och vilka tjänster du behöver. Sedan gör vi en klientplan.

Dessa ärenden behandlar den egna arbetaren efter en utvärdering av servicebehovet:

 • din elektricitet har stängts av
 • du har blivit vräkt (inte förvarnad om vräkning)
 • du har kommit hem från sjukhuset / en institution
 • du har akut behov av mediciner, då du inte har rätt till grundläggande utkomststöd
 • du har akut behov av socialarbetets rådgivning.

Ta kontakt

Information och rådgivning

Info

Info öppet vardagar kl. 12-15

Socialarbetarna och socialhandledarna

Telefontid måndagar kl 13–14, onsdagar och fredagar kl 9–10.

Jourhavande socialarbetare för brådskande ärenden

Betalningsförbindelser för matinköp beviljas i regel inte av jouren.

Av sekretesskäl kan kundärenden inte besvaras via e-post. Du kan skicka oss ett skyddat e-postmeddelande via https://turvaposti.porvoo.fi och registrera dig med din egen e-postadress. Välj sedan e-posten: aikuissosiaalityo@porvoo.fi.

Orosanmälan gällande en vuxen

Du kan göra en orosanmälan gällande en vuxen människa via nätet:

Du kan också göra en orosanmälan via telefon genom att ringa till rådgivningstelefonen för vuxensocialarbete

I brådskande ärenden kan du under tjänstetid kl. 8-15 ringa till vuxensocialarbetets jour

och utanför tjänstetid till Östra Nylands social- och krisjour

Ekonomi- och skuldrådgivning

Från början av 2019 övergick ordnande av ekonomi- och skuldrådgivning till rättshjälpbyråerna. Mer info hittas här: