Gå till innehåll

Vuxensocialarbetet

Arbetarna ger råd i frågor som gäller sociala tjänster, ekonomiska frågor och utkomststöd.

Socialarbetarna hjälper bland annat med frågor som gäller:

 • sysselsättning
 • bostadslöshet
 • livskompetens
 • ekonomi
 • missbruk
 • relationer.

Du kan också kontakta vuxensocialarbetet vid plötsliga, oväntade krissituationer, t.ex. vid skilsmässa, separation eller om du står på bar backe efter en eldsvåda. Vuxensocialarbetet ger också handledning i bostadssökning samt ordnar boendetjänster för missbrukare och rehabiliteringsklienter inom mentalvården.

I socialarbetet kartlägger vi tillsammans med dig vilket slags stöd och vilka tjänster du behöver. Sedan gör vi en klientplan.

Dessa ärenden behandlar den egna arbetaren efter en utvärdering av servicebehovet:

 • din elektricitet har stängts av
 • du har blivit vräkt (inte förvarnad om vräkning)
 • du har kommit hem från sjukhuset / en institution
 • du har akut behov av mediciner, då du inte har rätt till grundläggande utkomststöd
 • du har akut behov av socialarbetets rådgivning.

Ta kontakt

Information och rådgivning

Socialarbetarnas och socialhandledarna

Telefontid måndagar kl 13–14, onsdagar och fredagar kl 9–10.

Jourhavande socialarbetare för brådskande ärenden

Betalningsförbindelser för matinköp beviljas i regel inte av jouren.

Av sekretesskäl kan kundärenden inte besvaras via e-post. Du kan skicka oss ett skyddat e-postmeddelande via https://turvaposti.porvoo.fi och registrera dig med din egen e-postadress. Välj sedan e-posten: aikuissosiaalityo@porvoo.fi.

Orosanmälan gällande en vuxen

Du kan göra en orosanmälan gällande en vuxen människa via nätet:

Du kan också göra en orosanmälan via telefon genom att ringa till rådgivningstelefonen för vuxensocialarbete

I brådskande ärenden kan du under tjänstetid kl. 8-15 ringa till vuxensocialarbetets jour

och utanför tjänstetid till Östra Nylands social- och krisjour

Ekonomi- och skuldrådgivning

Från början av 2019 övergick ordnande av ekonomi- och skuldrådgivning till rättshjälpbyråerna. Mer info hittas här: