Hoppa till innehåll

Kompletterande och förebyggande utkomststöd

Kompletterande och förebyggande utkomststöd

Utkomststödet består av tre olika delar: grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd samt förebyggande utkomststöd.

Du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd efter att du har sökt grundläggande utkomststöd från Fpa. Du kan ansöka på grund av både ett beviljande eller avvisande Fpa-beslut. Till ansökan bör alltid bifogas de senaste kontoutdragen.

Kommunens socialtjänster kan bevilja kompletterande utkomststöd för utgifter som det grundläggande utkomststödet från Fpa inte täcker.

Du kan få stöd för:

 • att främja din eller din familjs sociala trygghet och möjligheter att klara sig på egen hand
 • att förebygga utslagning eller långvarigt beroende
 • att lindra svårigheter till följd av överskuldsättning eller plötsligt försämrad ekonomisk situation
 • särskilda eller exceptionella situationer, till exempel för kostnader som orsakas av födseln av ett barn eller begravning av en närstående.

Gör så här

Sök kompletterande och förebyggande utkomststöd i Borgå stads webbtjänst. Du kan antingen söka elektroniskt eller skriva ut en ansökningsblankett.

Beslut, betalning och begäran om omprövning

Du får ett skriftligt beslut om utkomststödet inom sju vardagar efter det att du lämnade in ansökan med bilagor. En omsorgsfullt ifylld ansökan gör behandlingen snabbare. Utkomststödet betalas på kontot  0–3 bankdagar efter att beslutet fattats.

Om du är missnöjd med beslutet har du har rätt att överklaga beslutet om utkomststöd. Det lönar sig dock att kontakta den person som har fattat stödbeslutet och diskutera saken med hen innan du begär omprövning. Det försnabbar eventuella korrigeringar.

Anvisning för begäran om omprövning bifogas beslutet om utkomststöd. Begäran om omprövning formuleras fritt, men så att orsaken till omprövningsbegäran framgår. Lämna in din omprövningsbegäran inom 28 dagar efter att du fått beslutet till adressen: Social- och hälsovårdsnämnden/sektionen, Mannerheimgatan 20 E 3vån, 06100 Borgå. Du får ett skriftligt svar på din begäran om omprövning.

Begravningsbidrag

Anhöriga till en medellös eller mindre bemedlad avliden person kan söka begravningsbidrag av socialbyrån. Socialbyråns begravningsbidrag är avsett för de nödvändiga begravningskostnaderna av medellösa och mindre bemedlade avlidna från Borgå. Det beviljas som kompletterande utkomststöd.

För behandlingen av begravningsbidraget behövs:

 • ett saldointyg på dödsdagen för alla den avlidnas bankkonton
 • de sista inkomstuppgifterna
 • ett beskattningsbeslut
 • en civilståndshandling
 • utredningar om förmögenhet
 • en faktura eller kostnadsberäkning av begravningen
 • en bouppteckning (lämnas in till socialbyrån senast inom fyra månader från begravningen).

I de nödvändiga begravningskostnaderna ingår en kista, den avlidna personens klädsel och klädning, läggning i kistan, blommor för kistan, transport av den avlidna personen, en gravplats eller motsvarande, en urna, kostnaderna för kremeringen. I kostnaderna ingår även församlingens nödvändiga kostnader (grävning och täckning av graven, förvaringsavgiften för den avlidna personen, vid kistbegravning en gravplats för en person, vid kremering minneslund; ingen separat gravplats).

Maxbeloppet för begravningsbidraget är 1000 euro.

Gör så här

Sök begravningsbidraget skriftligt med en begravningsbidragsblankett. Du kan även lämna in ansökan med bilagor till FPA, som förmedlar ansökningen till socialbyrån.