Hoppa till innehåll

Uppsökande närarbete

Uppsökande närarbete hjälper människor som riskerar att marginaliseras och har hamnat utanför tjänster. Uppsökande närarbete har inga kommun- eller åldersgränser.

Uppsökande närarbete

 • försöker hitta människor som riskerar att marginaliseras och som har rätt till tjänster, men som står utanför tjänsterna eller kan inte dra nytta av dem
 • vägleder dessa personer till tjänsterna och främjar deras möjlighet till dem
 • främjar personernas välmående och stärker deras likvärdighet och delaktighet
 • ger individuell och vid behov anonym rådgivning och handledning
 • använder en förankrad arbetsform som fäster uppmärksamhet vid fenomen som förekommer på olika områden, tar emot invånarnas bekymmer och förmedlar deras tankar vidare.

Vår målgrupp:

 • alla människor som vi möter på gatorna utan kommun- eller åldersgränser
 • personer som behöver råd eller hjälp sporadiskt
 • personer som faller eller riskerar att falla utanför tjänsterna eller de som inte får rätta tjänster
 • personer med missbruksproblem och mentala problem som bor utomhus och tillbringar sin tid på gatorna (personer som behöver särskilt stöd och de som behöver många olika tjänster)
 • personer som söker sig till tjänsterna men får inte hjälp på grund av att de uppför sig dåligt eller för att de har många olika problem
 • papperslösa personer eller personer som i motsvarande situation står utanför servicen i kommunen.

Syftet med det uppsökande närarbetet är att minska och förebygga antalet klienter som direkt hänvisas till tyngre tjänster. Vårt mål är också att minska jourbesöken inom den specialiserade sjukvården genom att i ett tidigt skede hänvisa kunderna till basservicen. 

Patrullen för det uppsökande arbetet består av boendehandledaren för unga inom det sociala arbetet för vuxna, socialhandledaren vid missbrukskliniken och handledaren vid stödboendeenheten Koivula.

Vi samarbetar med andra sektorer. Våra partner är till exempel hälsovården, det sociala arbetet för vuxna samt mentalvårds- och missbrukstjänsterna.