Hoppa till innehåll

Bedömning av vårdbehovet för äldre

Enligt socialvårdslagen har varje person som fyllt 75 år eller som får FPA:s specialvårdsbidrag rätt att få vårdbehovet bedömt inom sju vardagar.

Under hembesöket ser vi över klientens funktionsförmåga, sociala nätverk, behövligt stöd och hjälpmedel. Behovet bedöms genom hembesök.

På basis av utredningen av servicebehovet ger vivid behov råd och hjälper klienten att bland annat ansöka om stöd och hjälpmedel och beställa tjänster.

Närmare information får du via Servicerådgivning Rodret.