Hoppa till innehåll

Boendetjänster för äldre

Äldre vill gärna bo i eget hem så länge som möjligt och med bibehållen livskvalitet. I takt med att man blir äldre förändras ändå ofta behoven när det gäller boendet.

Borgå stad erbjuder fyra olika former av boende för äldre:

  • stadens hyresbostäder för äldre
  • seniorboende
  • serviceboende
  • effektiverat serviceboende.

Hyresbostäder

En del av hyresbostäderna är specifikt avsedda för pensionärer och äldre. Du kan ansöka om stadens hyresbostäder via A-bolagen i Borgå.

Seniorboende

Seniorboende är självständigt boende på hyra i egen bostad. Seniorboende är avsett för äldre personer som klarar sig utan utomstående hjälp eller endast med lite hjälp. Det finns sex seniorbostäder i Äppelbackens servicecenters närhet.

Den som ansöker om en seniorbostad ska ha fyllt 75 år. Bostäderna hyrs ut till äldre personer som till exempel känner sig ensamma eller otrygga och som kan dra nytta av gemenskapen i seniorboende. Äldre kan ansöka om seniorbostad också om till exempel bristen på hiss till den nuvarande bostaden eller bostadens otillgänglighet orsakar servicebehov.

Hyresgästerna till seniorbostäderna väljs på basis av deras helhetssituation.

Mer info:

Eija Leppä, tf. hemvårdsledare

Serviceboende

Serviceboende är avsett för en äldre person som inte längre klarar sig i eget hem med hjälp av stödtjänster. Serviceboende finns i Borgå i Äppelbackens servicehus.

I servicehuset finns personal på plats dygnet runt. Servicehuset består av tre olika byggnader på samma gårdsplan. Husen har sammanlagt 76 bostäder, 50 enrummare samt 26 tvårummare.

I servicehuset finns även tre grupphem med sammanlagt 13 platser. Rummen i grupphemmen är bostäder för en person utrustade med egen toalett och dusch.

Vårdpersonalens telefonnummer: Huvudbyggnaden 040 869 6280, Blåsippan 040 559 8909 och C-huset 040 6500845.

Mer info:

Eija Leppä, tf hemvårdsledare

Effektiverat serviceboende

Effektiverat serviceboende är avsett för en äldre person vars funktionsförmåga inte längre räcker till för att bo hemma med hjälp av stödtjänster eller i vanligt serviceboende. Borgå stad har fyra egna enheter för effektiverat serviceboende. Staden köper även boendetjänster av privatföretag. I alla enheter får invånaren omvårdnad dygnet runt enligt sina individuella behov och önskemål. Effektiverat serviceboende kan också beviljas med servicesedel.

Stadens egna enheter för effektiverat serviceboende

Anhörigas besök har begränsats, läs mera

Johannahemmet

Johannisbergsvägen 6, 06100 Borgå

Johannahemmet är ett servicehus med 60 platser, beläget i stadsdelen Johannisberg, mitt emot åldringshemmet. Johannahemmet öppnades i december 2013.

I servicehuset finns fyra grupphem: Aino och Toivo i första våningen samt Helmi och Onni i andra våningen.

Rummen i grupphemmen är enpersonsbostäder med egen toalett och dusch. I varje grupphem finns gemensamma utrymmen för vistelse och måltider.

Grupphemmens kontaktuppgifter:

Aino tfn 040 489 9852
Toivo tfn 040 722 6371
Helmi tfn 040 722 6132
Onni tfn 040 489 9854

Katarina Karlsson, ledare inom serviceboende

Brandbackens servicehus

Adlercreutzgatan 25-27, 06100 Borgå

Brandbackens servicehus är ett servicehus med 55 platser, beläget i Borgå centrum i samband med Brandbackens servicecenter. Bostäderna är i servicecentrets andra och tredje våning. I andra våningen finns fem enrummare avsedda för personer med funktionshinder. Bostäderna är utrustade med eget kök, wc och dusch.

Grupphemmen Pelargonia och Petunia

I andra våningen finns två grupphem för personer med minnessjukdomar. Grupphemmen har 12 platser var. Rummen i grupphemmen är enpersonsrum utrustade med egen toalett och dusch.

Pelargonia, tfn 040 489 9745
Petunia, tfn 040 489 9746

Grupphemmen Hallon och Lingon

I tredje våningen finns 26 enrummare avsedda för äldre personer. Bostäderna är utrustade med eget kök, wc och dusch.

Hallon, tfn 040 489 9754
Lingon, tfn 040 548 2204

I båda våningarna finns gemensamma lokaler för umgänge och måltider.

Mira Mäkeläinen-Andersson, ledare inom serviceboende

Svalåkerns servicehem

Ladusvalvägen 4, 06400 Borgå

Svalåkerns servicehem är ett servicehus med 60 platser som blev färdigt i januari 2019. Hemmet är beläget i Gammelbacka, bara några kilometer sydväst från Borgå centrum.

Det finns fyra gruppboenden i servicehuset: Oliver och Sofia på första våningen samt Saga och Oscar på andra våningen.

Gruppboendenas rum är avsedda för en person och utrustade med egen wc och dusch. I varje grupphem finns gemensamt vardagsrum och matsal.

Grupphemmens kontaktuppgifter:

Oliver, tfn 040 489 9850
Sofia, tfn 040 144 7573
Saga, tfn 040 722 8904
Oscar, tfn 040 722 6429

Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, ledare inom serviceboende

Majbergets servicehem

Tarkmansvägen 8, 06150 Borgå

Majbergets servicehem är ett servicehus med 60 platser som blev färdigt i november 2015. Hemmet är beläget bara några kilometer sydösterut från Borgå centrum i det energieffektiva bostadsområdet Majberget.

Det finns fyra gruppboenden i servicehuset: Villa Werner och Villa Tove på första våningen samt Villa Albert och Villa Saara på andra våningen.

Gruppboendenas rum är avsedda för en person och utrustade med egen wc och dusch. I varje grupphem finns gemensamt vardagsrum och matsal.

Grupphemmens kontaktuppgifter:

Villa Werner, tfn 040 354 7676
Villa Tove, tfn 040 354 7675
Villa Albert, tfn 040 354 7674
Villa Saara, tfn 040 354 7673

Susanne Under, tf ledare inom serviceboende

Ansökan om serviceboende

Klienterna placeras i olika enheter för serviceboende av den multiprofessionella SAP-arbetsgruppen (Selvitä-Arvioi-Palveluohjaa, utredning, bedömning, servicestyrning).

Servicerådgivningen Rodret ger dig närmare råd.

Personer från andra kommuner

Med nedanstående ansökan kan en person som inte kan bo självständigt anhålla om familjevård, anstaltvård eller boendetjänster utanför sin hemkommun. Sökanden är i jämlik ställning med kommunens egna invånare som behöver motsvarande tjänster.