Hoppa till innehåll

Du kan ansöka om färdtjänst om du är äldre, bor hemma och din rörelseförmåga är nedsatt. För att få färdtjänst ska alla de nedanstående kriterierna uppfyllas:

  • Du ska ha låga inkomster, bruttoinkomstgränsen för en ensamstående 1400 euro och för ett par sammanlagt 2270 euro per månad.
  • Du bor i ditt eget hem eller i servicebostad, dock inte de äldre personer för vilka effektiverat serviceboende har ordnats med offentliga medel.
  • På grund av nedsatt funktionsförmåga har du betydande svårigheter att röra dig, vilket gör att du inte utan svårigheter kan använda kollektivtrafik eller servicelinjen.
  • Din familj har inte möjlighet till användning av egen bil.
  • Färdtjänst gör det möjligt för dig att självständigt klara av dagliga ärenden som hör nära samman med resor till dagligvaruhandel, bank och apotek.

Brister i den lokala kollektivtrafiken, t.ex. den offentliga trafikens tidtabeller och rutter, är inte i sig en grund för att bevilja service.

I ansökan ska bruttoinkomster, rörelseförmåga och möjlighet att använda kollektivtrafik eller egen bil utredas. Vid behov intervjuar vi dig eller gör ett hembesök. Vi kan också fråga hemvårdspersonalen om behovet av tjänsten.

Färdtjänst kan beviljas i form av åtta enkelresor per månad för att uträtta ärenden inom Borgå stads område.

Närmare information Servicerådgivning Rodret.