Hoppa till innehåll

Hemvård

Du kan få hemvårdstjänster om det har blivit svårt för dig att klara dig hemma på grund av hög ålder, sjukdom, funktionsnedsättning eller andra omständigheter.

Hemvården består av hemtjänst och -sjukvård samt andra stödtjänster som stöder dina möjligheter att klara dig hemma. I hemvårdens tjänster ingår inte städning eller butiksärenden.

Målet är att hjälpa dig att klara dig i ditt hem så länge som möjligt. Samtidigt kan vi förhindra att du flyttas till institutionsvård för tidigt. Om du behöver får du hemvård dygnet runt sju dagar i veckan.

Tillsammans med dig och en anhörig som eventuellt sköter om dig gör vi en vård- och serviceplan för hemvård som omfattar minst ett hembesök i veckan.

Vården är till en början alltid tidsbunden och vårdbehovet utvärderas regelbundet.

Gör så här

Innan du beviljas hemvård bedömer vi ditt behov av vård genom ett hembesök. När du ansöker om hemvård för första gången ska du kontakta servicerådgivningen Rodret.

Hemvårdens områden och ledare

Hemvården i Borgå är delad i norra och östra områden. Hemvårdens områden visas i kartor nedan.

Kontaktuppgifter

Anne Voutilainen, hemvårdsledare, norra området

Ann-Catrin Tapanainen, hemvårdsledare, östra området

I samband med hemvården fungerar resurspoolen samt nattvård- och hemförlovningsteamet.

Avgifter och grunder för beviljande

Hemvårdsavgiften räknas ut från dina inkomster och hur omfattande vård som man kommer överens om i vård- och serviceplanen. Priset på regelbunden hemvård räknas i procent på de andelar som överstiger inkomstgränserna enligt socialvårdsförordningen, utgående från hur ofta hemvårdstjänsterna används.

Inom hemvården är också servicesedlar i bruk. Närmare information ger servicerådgivning Rodret.

Kom ihåg andra stödtjänster

Utöver hemvård finns det också andra stödtjänster, mera information på sidan Hjälp och stöd i vardagen.

De som behöver hjälp i vardagen med till exempel städning eller butiksärenden hänvisas till privata tjänsteproducenter.