Hoppa till innehåll

Måltidsservice kan beviljas åt äldre eller personer med funktionsnedsättning. Personen har nedsatt funktionsförmåga och vars nutritionstillstånd är hotad och som därför inte kan

  • på egen hand eller med hjälp från en annan person tillreda en måltid,
  • på egen hand eller med hjälp från en annan person skaffa mat till hemmet,
  • utnyttja bespisningsmöjligheter utanför hemmet.

Måltidsservicen produceras av Kotipalvelu Mehiläinen. Den dagliga måltiden består av för-, huvud- och efterrätt. Måltiderna levereras till kunderna nedkylna två gånger i veckan så att måltiderna för flera dagar levereras samtidigt. Vid behov kan t.ex. hemvården hjälpa till att värma måltiderna.