Hoppa till innehåll

Rodret hjälper äldre Borgåbor och deras närstående att hitta rätt information och service samt att göra det lättare att uträtta ärenden. Rådgivningen är gratis.

Borgå stad har koncentrerat servicerådgivningen för äldre till en instans. Servicerådgivningen Rodret hjälper i små och stora frågor. Ditt ärende kan gälla till exempel städhjälp, vattengymnastik för pensionärer eller flyttande till ett serviceboende.

Rodret har tillgång till uppgifter om offentliga och privata tjänster samt om föreningars och organisationers verksamhet. Vi hjälper dig med att hitta tjänster som passar dig. Vi utreder tillsammans med dig om du kan få stöd eller FPA-förmåner för tjänsterna.

Gör så här

Ring eller kom på besök utan tidsbeställning.

Väntetider för sociala tjänster för äldre

Enligt 26 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012 (s.k. äldreomsorgslagen) ska kommunerna en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den social service som han eller hon ansökt om.