Hoppa till innehåll

Trygghetstelefon

Trygghetstelefon kan beviljas enligt behovsprövning åt äldre personer med små inkomster.

Bruttoinkomstgränsen för ensamboende är 1 400 € månaden och för personer som bor i parförhållande 2 270 € månaden.

Hur fungerar telefonen?
Kontakt till alarmcentralen fås genom att trycka på alarmknappen. Från alarmcentralen sänds hjälp enligt behov. Det kan vara ambulans, hemvården eller en anhörig.

Pris

Trygghetstelefonens månadshyra är 22,70 €. Borgå stad svarar för installering av trygghetstelefonen och service. Övriga eventuella utgifter för klienten är hemvårdens alarmbesök samt ambulansutgifter. Hemvårdens klientavgift inkluderar hemvårdens alarmbesök. Trygghetstelefonklienter som inte har hemvård betalar alarmbesökets pris.

Klienten bör ge en nyckel till Rodret innan trygghetstelefonen beställs. Den numrerade nyckeln förvaras i ett låsbart nyckelskåp.

Närmare information från servicerådgivning Rodret.