Hoppa till innehåll

Veterantjänster

Borgå stad skickar automatiskt i början av året beslut om service och förmåner åt frontveteranerna.

Mer information om veteranernas tjänster och förmån ges av:

Bidrag för veteranernas glasögon och ögonläkarkostnader

En veteran bosatt i Borgå får ett bidrag på 200 euro per år för glasögon och/eller ögonläkare kostnader. I fall privata ögonläkartjänster används, ska veteranen först själv betala kostnaderna och sedan ansöka om ersättning hos Fpa och därefter förmedla kopior av betalningarna till Rodret.

Tandvård

Veteraner som bor i Borgå får understöd för tandvårdskostnader 300 euro per år. Ifall privata tandläkartjänster används, ska veteranen först själv betala kostnaderna och sedan ansöka om ersättning hos Fpa och därefter förmedla kopior av betalningarna till Rodret.

Tandvårdstjänsterna hos Borgå stadens tandvård är kostnadsfria för veteraner.

Hemtjänst

Hemservice eller hemvård kan enligt behov vara hjälp i personliga sysslor och/eller hushållsuppgifter, t.ex. duschhjälp, städning eller hjälp med gårdsarbeten.

Servicen kan beviljas som kommunal service och/eller med hjälp av servicesedel. Servicen är avgiftsfri för frontveteraner. 

Rehabilitering

Veteraner som bor i Borgå och har frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken får rehabilitering.
Rehabiliteringen kan bestå av en period av anstaltsrehabilitering eller av öppen rehabilitering. Dessa är avgiftsfria för frontveteraner.

Anstaltsrehabilitering

Anstaltsrehabilitering ordnas i rehabiliteringsinrättningar som Statskontoret har godkänt. Frontveteranens maka/make kan delta i anstaltsrehabilitering samtidigt med veteranen i samma rehabiliteringsinrättning. FPA ersätter resorna enligt det förmånligaste transportmedlet. En anhörig eller social-och hälsovårdsmyndighet kan göra initiativ omför frontveteranens del genom att kontakta Rodret.

Statskontoret – Rehabiliteringsanstalter som arrangerar anstaltsrehabilitering för frontveteraner.

Öppen rehabilitering

Öppen rehabilitering ordnas med servicesedel, som sänds hem per post i samband med beslutet. Öppen rehabilitering kan vara massage och fysioterapi. Öppen rehabilitering beviljas cirka 20 st. per år. Förutom rehabilitering kan man bevilja fotvård. Beroende på företagaren kan dessa också utföras i hemmet.
En lista över fysioterapi- och fotvårdsföretagarna i Borgå sänds som bilaga.

Uppgifter om företagarna kan också läsas på webbplatsen palse.fi.

Parkeringstillstånd

Veteraner bosatta i Borgå kan ansöka om avgiftsfritt veteranparkeringstillstånd vid servicekontoret Kompassen.

Tillståndet ska återlämnas till servicekontoret Kompassen när rätten att använda det upphör, till exempel när körkortet inte längre är giltigt.

Taxikort

Taxiresorna är avgiftsfria för frontveteraner och vid behov får en följeslagare vara med under resorna.
Taxikortet är avsett att användas till rekreations- och övriga resor inom Borgå och grannkommunerna. För resor inom hälsovård ska användas Fpa-taxi.

Hälsovårdstjänster

Öppenvårdens hälsovårdscentral- och jourbesök samt fysioterapibesök är avgiftsfria för veteraner. Läkarintyg är avgiftsfria då det är frågan om ansökan om rehabilitering.

Frikort till simhallen

Veteraner samt deras makar/makor kan besöka Borgå simhall avgiftsfritt. Simhallskort avhämtas från simhallen, Linnankoskigatan 2-6.
Vid avhämtning av kortet ska ett identitetsbevis uppvisas.

Veteranföreningar i Borgå

Porvoon Rintamaveteraanit ry.

Kontaktperson Matti Leivo, tfn 0400 717 628

Porvoon Seudun Sotaveteraanit ry.

Kontaktpersoner Tuomo Kankkunen, tfn 040 503 4095

Borgånejdens Krigsveteraner r.f

Kontaktperson Marie Allen, tfn 040 526 9204

Krigsinvalidernas brödraförbund Borgå avd. r.f.
Sotainvalidien Veljesliiton Porvoon Osasto ry.

Harriet Gustafsson, tfn 019 581 094 måndagar kl. 9–13