Hoppa till innehåll

Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Tjänster för personer med funktionsnedsättning är avsedda för den som på grund av en skada eller en sjukdom har svårigheter att klara av funktioner som hör till normalt liv.

Fr.o.m. 1.1.2023 ta kontakt via Östra Nylands välfärdsområdets gemensamma kundrådgivning, tfn 019 5600 111.
De som redan är klienter, kan normalt kontakta sin egen kontaktperson. Kontaktpersonernas telefonnumror ändras inte.

En person med funktionsnedsättning kan behöva hjälp till exempel med att kommunicera, att klara sig själv, att sköta om hemmet och att röra sig självständigt i sin omgivning. Det kan vara problem med social kompetens, hälsa, trygghet, skriftlig förmåga, fritid och arbete.

Tjänster för personer med grav funktionsnedsättning:

  • färd- och ledsagartjänst
  • serviceboende
  • ändringsarbeten i bostaden
  • personlig assistans
  • dagverksamhet.

Andra tjänster och stödfunktioner:

  • redskap, apparater och anordningar som behövs i vardagen
  • anpassningsträning, stödtecken, handleding i förmågan att kunna orientera sig
  • bidrag för extra utgifter för specialdiet, kläder och stödperson
  • andra nödvändiga tjänster och stödformer.

Tjänsterna beviljas enligt prövning och utifrån kommunens anslag. En person med funktionshinder har inte en subjektiv rättighet att få tjänsterna.

Steg 1: Ansök om en tjänst

Ansök med antingen en servicespecifik ansökningsblankett eller en allmän blankett för flera tjänster. Du kan välja den som passar bäst i din situation och för dina behov.

När du ansöker för första gången ska du bifoga ett läkarutlåtande till din ansökan. Av utlåtandet ska framgå ditt handikapp eller din sjukdom och de svårigheter det orsakar i din livsmiljö eller i sociala förhållanden.

Bifoga ett läkarutlåtande också om ditt behov av service har förändrats till följd av funktionsnedsättningen eller sjukdomen.

Vi kan även be dig att skaffa andra sakkunnigutlåtanden av till exempel en fysio- eller en ergoterapeut.

Du kan ansöka om stöd året runt. Du måste ändå söka inom sex månader från det att utgifterna har uppstått.

Steg 2: Vi bedömer dina behov tillsammans

När vi har fått en ansökan inleder vi en så kallad bedömning av servicebehov. Då kontaktar handikappservicens personal klienten. På basen av bedömningen utarbetar vi en individuell serviceplan. Läs mer om serviceplaner och deras innehåll på THL:s webbplats.

Bedömningen innebär i allmänhet en träff, oftast ett hembesök. Vid mötet kan även andra aktörer och sakkunniga delta. I vissa situationer kan vi inleda bedömningen utan ansökan, på basis av en kontakt.

Personer från andra kommuner

Med nedanstående ansökan kan en person som inte kan bo självständigt anhålla om familjevård, anstaltvård eller boendetjänster utanför sin hemkommun. Sökanden är i jämlik ställning med kommunens egna invånare som behöver motsvarande tjänster.