Hoppa till innehåll

Handikapprådet

Handikapprådet i Borgå har verkat från år 1983 och är det äldsta handikapprådet i Finland. Rådet är ett expertorgan i frågor som berör personer med funktionsnedsättningar. Stadsstyrelsen utser medlemmarna från olika funktionshinderföreningar.

Handikapprådets uppgift är att främja och följa upp kommunalförvaltningens verksamhet ur funktionsnedsatta personers synvinkel. Dessutom främjar rådet samarbete mellan personer med funktionsnedsättningar, funktionshinderföreningar och myndigheter.

Handikapprådets uppgifter

Följer upp funktionsnedsatta kommuninvånares

 • behov och önskemål
 • grundläggande rättigheter.

Arrangerar

 • utbildning och information om frågor som berör funktionsnedsättningar
 • aktiviteter på Internationella funktionshinderdagen 3.12

Deltar i

 • stadens tillgänglighetskartläggningar
 • utarbetandet av stadens handikappolitiska program
 • planeringen av motion för specialgrupper i staden
 • arbetet i stadens arbetsgrupp för trafikplanering

Deltar i riksomfattande handikapprådets aktiviteter

Handikapprådet kan

 • ta initiativ
 • göra motioner
 • ge utlåtanden i frågor som är av betydelse för kommuninvånare med funktionsnedsättningar av olika slag.

Medlemmar och verksamhetsstadga

Stadsstyrelsen utser medlemmarna från olika funktionshinderföreningar.

Möten

Vårterminens mötesdatum:

 • 19.1.2023
 • 16.2.2023
 • 16.3.2023
 • 20.4.2023
 • 1.6.2023

Mötesprotokollen

Enbart de senaste protokollen är synliga här under. Du kan fråga efter de tidigare protokollen från registratorskontoret.

Mötesprotokollen 2022

Handikapprådets sekreterare från 1.1.2023

Petra Bärlund-Hämäläinen

Välfärdskoordinator