Gå till innehåll

Handikapptjänsternas kontaktuppgifter

Äppelbackens servicecenter, Tullportsgatan 4, 06100 Borgå

Från Äppelbackens info får du ansökningsblanketter. Vi ber dig sända ansökan till adressen ovan eller lämna in den till Äppelbackens info.

Handikappservicens e-post är vammaispalvelut@porvoo.fi. Till byråsekreteraren kan du lämna ringbud som vidareförmedlas till handikappservicens personal. Vi besvarar ringbuden så snabbt som möjligt, senast inom två vardagar.

Personalens kontaktuppgifter hittar du från nedanstående lådor:

Under 15-årigas handikappservice och intellektuellt funktionsnedsattas service samt stöd för närståendevård

Emilia Grönqvist

Socialarbetare

15-24-årigas handikappservice och intellektuellt funktionsnedsattas service samt stöd för närståendevård

Anna Weissmann

Socialarbetare

25-39-årigas handikappservice och intellektuellt funktionsnedsattas service samt stöd för närståendevård

Sonja Karnell

Socialarbetare

40-59-årigas handikappservice och intellektuellt funktionsnedsattas service samt stöd för närståendevård

Tommy Forsblom

Socialhandledare

Över 60-årigas handikappservice och intellektuellt funktionsnedsattas service samt stöd för närståendevård för 60-64-åringar

Karin Wahrman

Socialhandledare

Färdtjänst för över 65-åriga

Jemina Räsänen

Servicekoordinator

Ändringsarbeten i bostaden enligt handikappservicelagen

Jemina Räsänen

Servicekoordinator

Gravt handikappade personers serviceboende i boendeenheten

Sonja Karnell

Socialarbetare

Handikappservicens förman

Johanna Lindfors

Ledande socialarbetare, Vissa servicechefsuppgifter, handikapptjänster

Handikappservicens byråsekreterare