Hoppa till innehåll

Service för intellektuellt funktionsnedsatta

Utöver andra tjänster för personer med funktionsnedsättning kan funktionsnedsatta personer söka särskilda tjänster, såsom boendeservice, tillfällig vård, familjevård, arbets- och dagverksamhet, sakkunnigtjänster och annan öppenvård.

Staden köper tjänster för intellektuellt funktionsnedsatta från olika stiftelser såsom Stiftelsen Rinnehemmet, samkommuner Eteva och Kårkulla samkommun samt organisationer och privata serviceproducenter.