Hoppa till innehåll

Möjligheterna för en person med funktionsnedsättning att röra sig kan underlättas med hjälp av färdtjänst, servicelinjen, stöd för anskaffning av bil och ändringsarbeten i bilen. En funktionsnedsatt person kan också skaffa tillstånd för invaparkering och befrias från fordonsskatt. Dessa sköts av Trafi.

Färdtjänst

Färdtjänst är rätten att använda taxi eller invataxi då man är en person med en grav funktionsnedsättning.

Färdtjänst och den ledsagartjänst som hör ihop med färdtjänsten är avsedda för en gravt funktionsnedsatt person som har svårt att ta sig fram. På grund av funktionsnedsättningen eller sjukdomen kan personen inte anlita kollektivtrafik utan orimliga svårigheter.

Betala med taxikort

En klient som beviljas färdtjänst får ett taxikort. Taxikortet är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Du betalar en egenandel för de resor du gör för rekreation eller för att uträtta ärenden.

Betala resan med taxikortet. Spara kvittot i tre månader för en eventuell kontroll. Kommunen fakturerar egenandelen i efterhand.

Medpassagerarna betalar egenandelen av sin resa direkt till taxiföretagaren. Om en klient har rätt till en ledsagare får en person åka gratis tillsammans med klienten. Rätten till ledsagare ska sökas separat.

Om rätten till färdtjänst upphör till exempel på grund av att du flyttar till en annan ort, ska du klippa itu taxikortet. Du behöver inte lämna tillbaka kortet.

Resor för uträttande av ärenden och för rekreation

Färdtjänst kan användas för att uträtta olika ärenden och för rekreation inom Borgå eller inom närkommunerna. Som närkommuner räknas Askola, Lovisa, Sibbo och Borgnäs.

En färdtjänstresa i en riktning är lika med en resa med taxi från beställningsadressen till destinationsadressen. Resan tillbaka till beställningadressen är en annan resa i en riktning. En tur- och returresa räknas som två skilda resor och klienten betalar alltså en egenandel för båda resorna.

En klient beviljas resor för att uträtta ärenden och för rekreation utgående från hens individuella behov. I allmänhet beviljar vi minst 18 resor i en riktning per månad.

Resor till läkare, sjukhus eller rehabilitering

Färdtjänst får inte användas för resor till läkare, sjukhus eller rehabilitering. För dessa kan man söka ersättning hos Folkpensionsanstalten.

Arbets- och studieresor

Färdtjänst kan beviljas också för arbets- och studieresor. Egenandelen för dessa resor är inte densamma som egenandelen för de resor som görs för att uträtta ärenden och för rekreation. Om resorna fattas ett separat beslut.

Stöd för anskaffning av bil och ändringsarbeten i bilen

En person med funktionsnedsättning kan ansöka om ekonomiskt stöd för anskaffning av bil och ändringsarbeten i bilen. I Borgå beviljas stödet personer som behöver bil dagligen på grund av yrkesstudier eller stadigvarande arbete. Andra särskilda orsaker kan vara t.ex. daglig transport av ett barn med funktionsnedsättning till dagvården eller skolan med familjens bil.

Tjänsten är anslagsbunden och personen med funktionsnedsättning har ingen subjektiv rättighet att få den. Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå har gjort anvisningar för anslagsbundna service- och stödformer. Stödet för anskaffning av bil och ändringsarbeten i bilen är en av de här stödformerna. Enligt anvisningarna är stödet för anskaffning av bil 3 000 euro.

Servicelinjen

Tjänsten är i första hand avsedd för rörelsehindrade och äldre.

Läs mer om servicelinjen.