Hoppa till innehåll

Hållbart boende

Boende orsakar ungefär en femtedel av en finländares koldioxidavtryck. Du kan ändå minska boendets klimatpåverkningar och kostnader samtidigt. På denna sida finns några tips för hur du kan komma igång med hållbart boende.

Tips för hållbart boende

Temperaturen i bostaden

Kontrollera inomhustemperaturen i din bostad. Genom att sänka temperaturen med en grad kan du minska uppvärmningskostnader med ungefär fem procent. Den rekommenderade temperaturen i sällskapsrum är 20–21 grader och i sovrum 18–20 grader.

Hemmets elektriska apparater

Välj hemmets elektriska apparater utifrån deras energiförbrukning och sätt dig in i hur de används på ett miljöeffektivt sätt. De elektriska apparater som förbrukar mest elektricitet i hushållen är belysningen samt kyl- och frysapparaterna.

Vattenförbrukning

Minska förbrukning av varmvatten. Uppvärmning av vatten förbrukar energi och varmvatten är ungefär två gånger dyrare än kallvatten.

Luftvärmepump

Investera i en luftvärmepump som extra värmekälla. Om du har direkt elvärme i ditt hus kan du sänka elräkningen med upp till en tredjedel tack vare en luftvärmepump.

Ventilation

Kontrollera justeringarna för ventilationen i din bostad. Ventilationens andel av energiförbrukningen kan vara rentav nästan 50 procent.

Hemmets läge

Fundera på olika aspekter av ditt transportbehov när du väljer var du ska bo. Hemmets läge avgör i allmänhet behovet av och mängden privatbilism.

Snäppet svalare -energisparkampanjen ger konkreta tips för att spara energi och kapa elförbrukningstopparna hemma, på jobbet och i trafiken.