Hoppa till innehåll

Hållbart boende

Under den kommande vintern kan besparing av el och tajmning av dess användning spela en avgörande roll för att undvika elbristsituationer. Du kan ändå minska boendets kostnader och klimatpåverkningar samtidigt.

På grund av kriget i Europa fortsätter den exceptionella situationen på energimarknaden, vilket orsakar osäkerheter om tillgången på el. Elbrist anses ha uppstått när produktion och import inte räcker till för att täcka förbrukningen. Då måste konsumtionen begränsas tillfälligt.

Borgå stad har gått igenom alla tänkbara sätt att spara el under kommande vintern. Staden åstadkommer betydande energibesparingar genom att sänka temperaturen i byggnaderna en aning. Dessutom uppmuntras både de anställda och invånarna i staden att använda el på ett förnuftigt sätt.

Frågor och svar om elbrist

Snäppet svalare -energisparkampanjen ger konkreta tips för att spara energi och kapa elförbrukningstopparna hemma, på jobbet och i trafiken.

Tips för hållbart boende

Temperaturen i bostaden

Kontrollera inomhustemperaturen i din bostad. Genom att sänka temperaturen med en grad kan du minska uppvärmningskostnader med ungefär fem procent. Den rekommenderade temperaturen i sällskapsrum är 20–21 grader och i sovrum 18–20 grader.

Hemmets elektriska apparater

Välj hemmets elektriska apparater utifrån deras energiförbrukning och sätt dig in i hur de används på ett miljöeffektivt sätt. De elektriska apparater som förbrukar mest elektricitet i hushållen är belysningen samt kyl- och frysapparaterna.

Vattenförbrukning

Minska förbrukning av varmvatten. Uppvärmning av vatten förbrukar energi och varmvatten är ungefär två gånger dyrare än kallvatten.

Luftvärmepump

Investera i en luftvärmepump som extra värmekälla. Om du har direkt elvärme i ditt hus kan du sänka elräkningen med upp till en tredjedel tack vare en luftvärmepump.

Ventilation

Kontrollera justeringarna för ventilationen i din bostad. Ventilationens andel av energiförbrukningen kan vara rentav nästan 50 procent.

Hemmets läge

Fundera på olika aspekter av ditt transportbehov när du väljer var du ska bo. Hemmets läge avgör i allmänhet behovet av och mängden privatbilism.