Hoppa till innehåll

Jag stöder ett klimatsmart Borgå

Borgå stad delar årligen ut utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå. Utmärkelsen kan tilldelas ett lokalt företag, en lokal sammanslutning eller en lokal organisation för sin insats för miljön eller klimatet.

Mottagarna av utmärkelsen för 2021:

Mottagaren av utmärkelsen för 2022

Borgå stad delar årligen ut utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå till ett lokalt företag, samfund eller en lokal organisation för dess insatser för miljön och klimatet. Utmärkelsen 2022 tilldelades IOTOI Oy.

IOTOI har genom målmedvetet arbete och innovation tillfört fjärrvärmemarknaden en ny serviceprodukt för vår tidsålder av cirkulär ekonomi. Företaget vill återvinna spillvärmen från returledning i fjärrvärmenätet på så sätt att energibolaget utnyttjar spillvärmen och förbättrar hela fjärrvärmenätets energieffektivitet till nytta för alla kunder. IOTOI:s utgångspunkt är att beakta alla parter, både fastighetsägaren som vill spara i kostnader och energibolaget som vill att hela nätet fungerar så effektivt som möjligt.

Marknadsföringsvideo för företagets eget bruk

Till utmärkelsens mottagare överlämnas ett diplom för insatser för miljön och klimatet. Därutöver gör staden en videofilm om utmärkelsens mottagare och dess verksamhet. Pristagaren kan också utnyttja filmen i sin egen marknadsföring.

Utmärkelsens mottagare väljs av en jury

Mottagaren av utmärkelsen väljs av en jury som består av styrelseordförande Patrik Björkman från Borgå företagare rf, direktören för hållbar affärsverksamhet Leena Alihakkola från utvecklingsbolaget Posintra, Sarwa Yoga Oy:s grundare Tea Jääskeläinen som fick utmärkelsen i fjol, ungdomsfullmäktiges ordförande Ronja Flykt samt stadens expert på hållbar utveckling Sanna Päivärinta.

Ytterligare uppgifter

Sanna Päivärinta

Expert på hållbar utveckling