Gå till innehåll

Jag stöder ett klimatsmart Borgå

Borgå stad delar årligen ut utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå. Utmärkelsen kan tilldelas ett lokalt företag, en lokal sammanslutning eller en lokal organisation för sin insats för miljön eller klimatet.

Mottagarna av utmärkelsen för 2021:

Ansökningstiden är avslutad. Mottagaren av utmärkelsen publiceras i samband med Clean World Porvoo -evenemanget 22. september.

Sökkriterier

Utmärkelsen kan ansökas av företag, sammanslutningar eller organisationer vars:

  • FO-nummer finns i Östra Nyland
  • verksamhet finns i Borgå
  • verksamhet stöder stadens miljö- och klimatmål
  • miljö- eller klimatinsats är gjort före år 2022

Alla dessa fyra kriterier ska uppfyllas för att kunna ansöka om utmärkelsen. Företag och sammanslutningar som ingår i stadskoncernen kan inte ansöka om utmärkelsen. Målsättningarna och vad som förutsätts av att vara föregångare av klimatarbetet, är noggrannare beskrivna i stadsstrategin.

Ansökningstid

Ansökan för att få utmärkelsen har öppnats den 30 maj och ansökningstiden går ut den 17 juni.

Mottagaren av utmärkelsen väljs av en jury som består av styrelseordförande Patrik Björkman från Borgå företagare rf, direktören för hållbar affärsverksamhet Leena Alihakkola från utvecklingsbolaget Posintra, Sarwa Yoga Oy:s grundare Tea Jääskeläinen som fick utmärkelsen i fjol, ungdomsfullmäktiges ordförande Ronja Flykt samt stadens expert på hållbar utveckling Sanna Päivärinta.

Marknadsföringsvideo för företagets eget bruk

Till utmärkelsens mottagare överlämnas ett diplom för insatser för miljön och klimatet. Därutöver gör staden en videofilm om utmärkelsens mottagare och dess verksamhet. Pristagaren kan också utnyttja filmen i sin egen marknadsföring.

Ytterligare uppgifter

Sanna Päivärinta

Expert på hållbar utveckling