Hoppa till innehåll

Vad bubblar i Borgå?

Projektet Vad bubblar i Borgå? stärker demokratin och dialogen i Borgå. I de diskussioner som förs på biblioteket går vi på djupet med aktuella ämnen.

Inom ramarna för projektet diskuteras aktuella ämnen av experter, politiker och kommuninvånare under diskussionstillställning som ordnas på biblioteken.

Huvudidén med projektet är att plocka ämnen som debatteras av Borgåbor i sociala medier och ta diskussionen till en trygg miljö på biblioteket. Koordinator för demokratiprojektet är Tomi Lassi. Experter och politiker bjuds in till diskussionerna, och de leds av en moderator som är insatt i ämnet.

Projektet bottnar i Sitras projekt Folkstyrets grundrenovering, som man kan läsa mera om på Sitras sidor.

Under diskussionstillställnin tillämpas principerna för Sitras Dialogpausmetod. Idén är att alla deltagare ska höras jämlikt, att man ska lära sig förstå synvinklar som är nya för en själv och att lyfta fram sådant som borde uppmärksammas i beslutsfattandet. Diskussionerna är tvåspråkiga.

I projektet Porvoossa puhuttaa – vad bubblar i Borgå? vill man stärka förtroendet mellan kommuninvånarna och beslutsfattarna, främja Borgåbornas deltagande i
beslut som gäller dem själva och stärka möjligheterna till medborgarinflytande. Projektet finansieras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Under diskussionstillfällena hösten 2022 diskuterades framtiden för byarna i Borgå, utvecklingsplanerna för Gammelbacka och kollektivtrafiken i Borgå.

Våren 2023 diskuterades stadsbilden, hjälp för mindre bemedlade och delaktighet i beslutsfattandet. Dessutom fortsatte diskussionen om hur kollektivtrafiken ska ordnas och inför riksdagsvalet ordnades två valpaneler, den första i samarbete med Borgås ungdomsfullmäktige.

Det är möjligt att fortsätta detta projekt till slutet av år 2023. Under sommaren är planen att fortsätta föra beslutsfattarna och kommuninvånarna närmare varandra, till exempel genom att delta i sommarevenemang i samarbete med stadens andra sektorer. Det kommer att hållas minst två öppna diskussionstillfällen under hösten. Vilka ämnen som kommer att diskuteras meddelas i bibliotekets kanaler när respektive tidpunkt närmar sig.

Förutom dessa diskussioner strävar vi inom ramarna för detta projekt att på olika sätt främja demokratimedvetenheten. Den så kallade ”delaktighetshörnan” i bibliotekets kafé vidareutvecklas, vi erbjuder samarbetsmöjligheter åt läroanstalter och vi försöker nå människogrupper som kanske inte på eget initiativ skulle söka sig till offentliga diskussioner för att sköta gemensamma angelägenheter.

För ytterligare information om projektet kontakta Tomi Lassi, tomi.lassi@porvoo.fi, tfn 040 121 7517. Han tar också gärna emot förslag på teman att diskutera.

Hälsningar till beslutsfattarna:

Utdrag ur PM, kommentarer och förslag från kommuninvånarna till beslutsfattarna.

  • Det behövs mer lyssnande, till skillnad mot enbart hörande, och i tid. Delaktiggörandet borde börja redan innan de första utkasten eller förberedande åtgärderna är gjorda; annars får man intryck av att saken är bestämd redan i förväg. (3.11.2022)
  • Det framfördes en tanke om beslutsfattarnas ”frågestund”. Beslutsfattarna kunde röra sig mera ute i byarna och områdena och lyssna på invånarna och svara på deras frågor. (3.11.2022)
  • Var kan invånarna följa med hur utvecklingsarbetet fortskrider? (16.11.2022)
  • I diskussioner om många saker får man den uppfattningen att informationen inte går från staden till invånarna eller i andra riktningen. Det är ständig ovetskap om sakers tillstånd, kommer något att göras åt saken, vem har ansvaret… (28.2.2023)
  • Genom att delta i beslutsfattandet i tid kan man betydligt spara på stadens resurser, om man genom detta undviker långsamma och dyra besvärsprocesser. (30.3.2023)

PM från de diskussioner som förts