Hoppa till innehåll

Kultis – kulturfostran för barn och skolelever

Kultis är Borgå stads program för kulturfostran, vilket är ett stöd för skolornas och småbarnspedagogikens läroplaner.

Att få uppleva kultur i skolans vardag ger barnen stor glädje. Kultur och motion ökar barnets välbefinnande och stärker självkänslan.

Syftet med programmet för kulturfostran är att stöda och underlätta lärarens arbete och att genomföra och främja en målinriktad kultur-, konst- och motionsfostran för barn och unga. Kultis främjar barns och ungas likvärdiga möjligheter att delta i kulturella aktiviteter och motion. Varje grundskoleelev i Borgå erbjuds minst två timmar kulturfostran varje år.

Borgå stads program för kulturfostran Kultis har funnits sedan år 2016. Temat för läsåret 2022–2023 är Multilitteracitet.

Arrangörer av Kultis-verksamhet

Kultis-verksamheten arrangeras av Borgå stads kultur- och fritidstjänster, Borgå naturskola, Teatteri Soittorasia och Borgå museum.

Kultis-utbud

Kultis-tjänsterna är uppbyggda så att de är menade för en viss årskurs och bildar ett utbud som framskrider tydligt. Kultur- och motionsfostran samt kulturundervisning ingår i skolans övriga läroämnen. Du kan bekanta dig noggrannare med programmet på sidorna Mini-Kultis, Kultis för åk 1–6 och Kultis för åk 7–9.

Kultis – en liten bok om kulturorientering

Denna lärobok i kulturfostran med många användbara idéer kan beställas från Borgå konstskola. Boken kostar 25 euro.

Ytterligare information, respons och beställningar: taidekoulu@porvoo.fi

Kultis-koordinator

Pia Angeria

Projektkoordinator