Gå till innehåll

Kultis för åk 1–6

Borgå stads program för kulturfostran Kultis för åk 1–6. Kultis-utbudet för elever i grundläggande utbildning är planerat enligt årskurs.

Kultis för åk 1–6

I sammansatta klasser ska läraren välja vilkendera årsklassens/vilken årsklass utbud man fokuserar på. Detta val ska gälla så länge (tillräckligt många år) att eleverna fått möjlighet att delta i alla tjänster som erbjuds.

Lågstadielärare:

  • ­Välj din årskurs nedan.
  • Välj en verkstad eller tjänst som tilltalar dig.
  • Anmäl dig.
  • Du kommer väl också ihåg vår Kultis-transport, 1 resa/grupp/kalenderår.

Dessutom erbjuder biblioteks-, ungdoms-, idrotts- och kulturtjänsterna aktiviteter för flera olika årskurser. Du hittar dem under Övrigt utbud.

Hjälp och närmare upplysningar får du vid behov av serviceproducenten för respektive årskurs.

Åk 1

Kulturtjänster

Cirkusföreställning: Som fisken i trädet

Blind Gut Companys cirkusföreställningar ordnas 29.9.2022 kl. 10.00 och 11.30 på Konstfabriken. Föreställningens längd är ca 35 minuter. Skolorna har informerats om anmälan per e-post i juni.

Miira Holländer

Kulturkoordinator

Konstskolan

Färgernas värld

Välkommen till färgernas värld!

Vi erbjuder under läsåret 2021-2022 för alla första klassens elever en verkstad med färg som tema. I verkstaden bekantar vi oss med färglära, vi undersöker färger och tillverkar en egen färgsnurra,

Tilläggsinformation: Kirsi Fredriksson, tfn 040 489 9584, kirsi.fredriksson@porvoo.fi

Åk 2

Borgånejdens Musikinstitut

Lär känna orkestern – Kultis för andraklassisterna i Borgå

Välkomna på konsert! Borgånejdens musikinstitut bjuder in alla andraklassister i skolorna i Borgå till konsert i Konstfabriken to 27.4.2022, tiden meddelas senare. Syftet är att bekanta eleverna med orkestern och dess olika instrument samt att erbjuda en möjlighet att uppleva en orkester LIVE. På konserten uppträderKammarorkestern under ledning av Juhani Lamminmäki. Konserten presenteras på båda språken, som speaker fungerar Juhani Lamminmäki och Johanna Lönnfors.

Före konserten

Klasslärarna har möjlighet att bjuda in musikinstitutets instrumentlärare till sina klasser i februari-mars. Instrumentlärarna berättar om orkestern och allt som hör ihop med en konsertsituation. Det går bra att kombinera intrumentdemo och instrumentprövning till besöket.

I samband med Kultis-projektet kan skolorna också reservera elevkonserter till skolan. Till de här konserterna är skolans alla elever välkomna.

Boka besöken direkt av biträdande rektor Maire Aakko. Närmare tidtabeller för besöken bestäms tillsammans med andraklassisternas lärare.

Mera info:
biträdande rektor Maire Aakko tel. 040-4899 578 eller maire.aakko@porvoo.fi (koordinering av besöken, anmälning till konserten, skolkonserter samt instrumentdemo och – prövning) musikinstitutets kansli tel. 019-520 2524 eller musiikkiopisto@porvoo.fi

Åk 3

Kulturtjänster

Barnens bal

Det årliga evenemanget Barnens bal ordnas för elever i åk 3 och i sammansatta klasser åk 3-4.

Närmare 700 personer samlas i Idrottshallen då cirka 600 barn samt lärare, skolgångsbiträden, artister och medhjälpare deltar i den gemensamma festen. Programmet består av gästernas mottagande med handskakning, välkomstord av stadsdirektören, musik, dans och servering.

Bussarna för Barnens bal bokas och koordineras undantagsvis inte av skolan själv, utan av kulturtjänsterna.

Åk 4

Borgå naturskola

Djur som ingen sett

Vi låter oss inspireras av dikter om djur som ingen sett! Hur ser de månne ut? Vi bygger djuren av naturmaterial och hittar på berättelser om dem. Vi kan också skriva egna dikter om naturen.

Programmet innehåller också andra uppgifter där vi bl.a. tränar kreativt berättande och att läsa, lyssna och förstå.

Programmet räcker 3-4 h. Reservationer för höstterminen tas emot från och med 8.8. via naturskolans bokningskalender.

Åk 5

Lärare: du kan anmäla din klass till alla aktiviteter.

Borgå museum

En skattkista med Borgånejdens historia för såväl stora som små.

Bildmysteriet – ett äventyr för 5-klassister

Välkommen till det hemlighetsfulla Gamla rådhuset! Gömda in museets skrymslen finns uppgifter, som baserar sig på olika historiska källor. För att finna lösningen behöver du alla dina sinnen och en fördomsfri attityd! Med hjälp av de rätta svaren löser du den gamla hemligheten i museet…

Museibesöket är gratis för alla Borgå skolgrupper och tar i sin helhet 1 ½ timme. Tid för besöket reserveras av museilektor Hannele Tenhovuori (hannele.tenhovuori@porvoonmuseo.fi eller 040-5435424).


Verkstäder enligt Borgå museums läroplan ordnas under våren främst i april-maj och under hösten oktober-november.

J. L. Runebergs hem

Överlevande på 1860-talet

I Runebergs hem kan eleverna testa hur de skulle klara av vardagen på 1860-talet. Museibesöket omfattar en kort guidad tur, varefter eleverna kan testa sina färdigheter genom reflektion, grupparbete och praktiska experiment.

Besöket tar drygt en timme. Guidningar för Överlevande kan bokas ons kl. 10-14 och tors-fre kl. 9-14. Tel. 040 489 9900 eller runeberg@porvoo.fi.

Ungdomstjänster

Mot puberteten -tematimme

Ungdomstjänster ordnar en tematimme Mot puberteten for åk. 5. Vid tematimmen behandlas följande ämnen: självkännedom, förhållanden till vänner och familjen, de första känslorna av förälskelse, förmåga till förhandlingar mellan barn och föräldrar och mänskliga relationer i digital media. Till helheten hör också en diskussionskväll som stöder föräldraskap.

Åk 6

Lärare: Du kan anmäla din klass till alla aktiviteter.

Biblioteket

Knåpa ihop dikter!


I Black out poetry -workshops kan vi skapa nya dikter med utgångspunkt i gamla finländska böcker.
Bibliotekets handledare besöker klassrummet via fjärrkontakt, i Teams.

Anmälningar per telefon: 019 5202424 / Frej Feodoroff

Kulturtjänster

Konsthallen och Galleri Gamla Kaplansgården

Bekanta dig med alternerande utställningar av modern konst och konstnärernas arbetsmetoder.

Information om utbudet:

Närmare upplysningar och bokningar:
taidehalli@porvoo.fi eller henrik.lindqvist@porvoo.fi, 040 730 9273.
kappalainen@porvoo.fi eller sini.kallio@porvoo.fi, 040 676 3005.

Ungdomtjänster

Choices – Ditt eget val!

Choices – Ditt eget val! -evenemang ordnas i april för åk. 6. Evenemanget är en del av förebyggande rusmedelsfostran, där man uppmuntrar eleverna att fundera på sina egna livsval och deras följder. Syftet med evenemanget är att väcka diskussion om faktorer som ligger bakom de ungas försök med rusmedel, till exempel val, vänskap och föräldrarnas omsorg. Till helheten hör också en diskussionskväll som stöder föräldraskap.

Övrigt utbud för lågstadiet

Kulturtjänster

Författarbesök i skolorna på Runebergsdagen

Tio författare besöker låg- och högstadier den 5 februari.
Förfrågningar:kulturkoordinator Miira Holländer, miira.hollander@porvoo.fi, 040 527 2647.

Svenska veckan med program på Grand

Svenska veckan firas årligen i november. Programinformation:

Förfrågningar: kulturinstruktör Eva-Rita Helin, eva-rita.helin@porvoo.fi, tfn 040 489 9599.

Guidning i J. L. Runebergs hem

Bekanta dig med nationalskalden och hans familj i genuin 1800-talsmiljö under ledning av en guide.
Förfrågningar: runeberg@porvoo.fi, 040 489 9900.

Rutter och berättelser i nationalstadsparken

På borgå nationalparks hemsida hittar du berättelser och rutter som material för kultur-, historisk- och miljöutbildning i skolor.

Bibliotek

Borgå naturskola

Ungdomstjänsterna

Borgå museum

En skattkista med Borgånejdens historia för såväl stora som små

Idrottstjänsterna

Idrottsevenemang, idrottsbetonat program under skolornas lov och ledda motionsgrupper

För lågstadie-elever ordnas tävlingar i skidning, friidrott, orientering och simning. Tävlingarna ordnas i samband med idrottsföreningar.
Under skolornas lov ordnas olika motionsbaserade aktiviteter t.ex. utfärder, läger och motionsevenemang.

Kolla också ledda motionsgrupper för lågstadie-elever som ordnas av idrottstjänster.

Idrottsvagn och uthyrning av idrottsredskap

Skolorna har möjlighet att gratis låna idrottstjänsternas idrottsvagn, som är fylld med olika idrottsredskap. Innehållet varirar beroende på årstiden.
Reserverings- och transportönskemål skickas till liikunta.tilavaraus@porvoo.fi.
Närmare information fås av Christian Bremer, tfn 0400 944 096.

Dessutom idrottsvagnen har skolorna också möjlighet att låna olika idrottsredskap av idrottstjänsterna.

Idrottsplatser och -lokaler i anslutning till skolor

På de idrottstjänsternas upprätthållna idrotts- och isplaner, näridrottsplatser och skidspår kan skolelever röra på sig under skol- och fritiden.

Skolorna kan fritt använda idrottsplatser om de inte är reserverade för ordinarie turer, tävlingar eller andra evenemang.

Även Kokon ishall, ungdomsishallen och Aurorahallen kan avgiftsfritt användas. Dessa bör dock reservera på förhand liikunta.tilavaraus@porvoo.fi