Hoppa till innehåll

Kultis för åk 7–9

Borgå stads program för kulturfostran Kultis för åk 7–9. Utbudet för elever i grundläggande utbildning är planerat enligt årskurs.

Anvisningar för läraren

  • ­Bekanta dig med det presenterade programutbudet och eventuellt kompletterande material.
  • Välj ut sådant program som lämpar sig för dina elever och kontakta serviceproducenten.
  • Du kommer väl också ihåg vår Kultis-transport, 1 resa/grupp/kalenderår.

Biblioteks-, kultur-, ungdoms- och idrottstjänsterna samt musikinstitutet och konstskolan tillhandahåller både egna tjänster och tjänster producerade av tredje sektorn för flera årsklasser. Du hittar dessa via balken vid Övrigt utbud.

Hjälp och närmare upplysningar får du vid behov av serviceproducenten för respektive årsklass.

Åk 7

Ungdomstjänster

Sjuornas dag

Sjuornas dag är ett evenemang som ordnas i augusti. Målet är att höja andan i klassen och att eleverna ska bekanta sig med varandra genom gruppbildning. Programmet består av övningar som omfattar aktiviteter, presentation av verksamheten och lokalerna hos den instans som ordnar evenemanget och fritt umgänge.

Kulturtjänster

Nationalhjältar, finns de?

Under guidningen bekantar vi oss med J.L. Runebergs betydning som en del av hans tids samhälle. Hur inverkade nationalismen på Runeberg och Runeberg på nationalismen. Eleverna får en möjlighet att värdera Runebergs betydelse också med kritiska ögon. Under den guidade turen berättas om Runebergs hem och det ges en inblick i Hela folkets Runeberg utställnigen. Utställningen presenterar Runeberg som en del av stormanskulten.

Guidningen är riktad för årsklass 7, som en del av historieämnet, men kan anpassas också till högre årsklasser. Besöket tar ca 45 minuter. Guidningen kan bokas fr.o.m. 7.2.2023. Tel. 040 489 9900, eller runeberg@porvoo.fi

Åk 8

Ungdomstjänster

Flyktingens stig

Ett jämlikhetsevenemang Flyktingens stig ordnas för åk 8 i oktober. Syftet med evenemanget är att rasera fördomar och att uppmuntra unga att värdesätta olikheter och vara fördomsfria. Med aktiva metoder och upplevelsepedagogik försöker man påverka ungas inställning och väcka diskussion om exempelvis fördomar och följder av dem.

Åk 9

Kulturtjänster

Digital konsert: Game Music Collective

Under den 55 minuter långa konserten framför föregångaren och proffsorkestern Game Music Collective musik från spel- och animevärlden.

Spel: Overwatch, Assassin’s Creed 2, Minecraft, Diablo, Doom, Hatsune Miku: Project Diva F 2nd, Kingdom Hearts, Mortal Kombat
Filmer och serier: Spirited Away, Demon Slayer, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Howl’s Moving Castle, Tokyo Ghoul, Your Name

Konserten visas för niondeklassisterna i skolorna under nationella Spelveckan 7-11.11.2022.

Miira Holländer

Kulturkoordinator

Konsthallen och Galleri Gamla Kaplansgården

Bekanta dig med alternerande utställningar av modern konst och konstnärernas arbetsmetoder.

Information om utbudet:

Närmare upplysningar och bokningar:
taidehalli@porvoo.fi eller henrik.lindqvist@porvoo.fi, 040 730 9273.
kappalainen@porvoo.fi eller sini.kallio@porvoo.fi, 040 676 3005.

Övrigt utbud för lågstadiet

Kulturtjänster

Författarbesök i skolorna på Runebergsdagen

Tio författare besöker låg- och högstadier den 5 februari.
Förfrågningar:kulturkoordinator Miira Holländer, miira.hollander@porvoo.fi, 040 527 2647.

Svenska veckan med program på Grand

Svenska veckan firas årligen i november.

Programinformation:

Förfrågningar: kulturinstruktör Eva-Rita Helin, eva-rita.helin@porvoo.fi, tfn 040 489 9599

Guidning i J. L. Runebergs hem

Bekanta dig med nationalskalden och hans familj i genuin 1800-talsmiljö under ledning av en guide.
Förfrågningar: runeberg@porvoo.fi, 040 489 9900.

Rutter och berättelser i nationalstadsparken

På borgå nationalparks hemsida hittar du berättelser och rutter som material för kultur-, historisk- och miljöutbildning i skolor.

Bibliotek

Ungdomstjäster

Idrottstjänster

Idrottsplatser och -lokaler i anslutning till skolor

På de idrottstjänsternas upprätthållna idrotts- och isplaner, näridrottsplatser och skidspår kan skolelever röra på sig under skol- och fritiden. Skolorna kan fritt använda idrottsplatser om de inte är reserverade för ordinarie turer, tävlingar eller andra evenemang.
Även Kokon ishall, ungdomsishallen och Aurorahallen kan avgiftsfritt användas. Dessa bör dock reservera på förhand liikunta.tilavaraus@porvoo.fi

Idrottsvagn och uthyrning av idrottsredskap

Skolorna har möjlighet att gratis låna idrottstjänsternas idrottsvagn, som är fylld med olika idrottsredskap. Innehållet varirar beroende på årstiden.
Reserverings- och transportönskemål skickas till liikunta.tilavaraus@porvoo.fi.
Närmare information fås av Christian Bremer, tfn 0400 944 096.

Dessutom idrottsvagnen har skolorna också möjlighet att låna olika idrottsredskap av idrottstjänsterna.

Idrottsbetonat program under skolornas lov och ledda motionsgrupper

Under skolornas lov ordnas olika motionsbaserade aktiviteter t.ex. utfärder, läger och motionsevenemang.

Kolla ocksåledda motionsgrupper för högstadie-elever som ordnas av idrottstjänster.