Gå till innehåll

Kultis-transporter

Kultur- och fritidstjänsterna har centraliserat reserverat anslag för skolornas Kultis-transporter 1 resa/grupp/år.

Pengar för transport kan beviljas endast om klassen deltar i sådan Kultis-verksamhet som är avsedd för just den årskursen. Traditionella besök bland annat till simhallen, evenemanget Choices och Barnens bal betalas fortfarande med utbildningstjänsternas anslag.

Stadens avtal om beställningstrafiktjänsterna Sarastia.tilausajot.net har löpt ut den 22 mars. För transporterna under resten av våren begärs anbud från båda bussbolagen i Borgå, H. Eriksson Transport Oy charter@eriksson.fi och Oy Kaj Forsblom Ab info@kajforsblom.fi. Transporten beställs av den aktör som är förmånligast. Faktureringsreferensuppgifter fås av verksamhetsanordnaren i samband med anmälan.