Hoppa till innehåll

Aija R-K
30.3-26.6.2022
Majbergets servicehem

Minnet är ett starkt verktyg för människosinnet, men fungerar inte så enkelspårigt som vi ofta tror. Två personer kan ha väldigt olika minnen av samma händelse. Varje persons minne väljer ut saker som är viktiga och lärorika för just honom eller henne, och tolkar dem på sitt eget sätt.

Temat för utställningen är målningar med otydliga minnesbilder, där målningar har förenats med fotografiers och digitala bilders reflexioner, korruption och andra fel. I verken dras paralleller mellan korrupta bilder och otydliga minnen. Största delen av bildernas motiv kommer från konstnärens egen barndom i Borgå och där skymtar landskap och vyer som möjligen är bekanta för Borgåbor. I sina verk minns hon både soliga somrar på landet som barn och de svårare tonåren. I verken på utställningen förenas minnesbilder med fotomaterial från de tiderna.

Aija R-K som föddes i Borgå flyttade till Raumo efter att ha fått sin examen som bildkonstnär. För det mesta arbetar hon med akrylmålningar. Temat för hennes verk är människoskildringar, som behandlar människorelationer och psykologi och ifrågasätter samhällets nycker.

Förfrågningar: Aija R-K