Gå till innehåll

Beviljades du inte kulturbidrag av staden?

Vi får årligen dela ut glädjebesked om beviljade kulturbidrag. Tyvärr får en del sökande ta emot besked om avslag eller bli besvikna över att den beviljade summan blev mindre än förväntat. Den centrala orsaken är att efterfrågan för kulturbidragen växer år för år.

Varför fick jag avslag eller lägre bidrag än jag hade hoppats?

Vi har sammanfattat de vanligaste orsakerna.

 • Din projektplan och/eller budgetplan gav oss inte en tillräckligt omfattande bild av projektidén och/eller förverkligandet.
 • Du skickade in nödvändiga bilagor för sent, vilket påverkade våra möjligheter att behandla din ansökan inom tidsramen.
 • Du sökte bidrag för ett projekt som redan har ägt rum.
 • Bidrag för konstnärligt arbete beviljas endast till professionella konstnärer bosatta i Borgå.
 • Du sökte bidrag för konstnärligt arbete med målsättningen att producera konst för en utställning som äger rum i stadens utställningslokaler. Staden understöder redan utställningen ekonomiskt med subventionerad hyra.
 • Du beviljades bidrag för konstnärligt arbete förra året. På grund av stort antal sökande kan vi inte bevilja bidrag för konstnärligt arbete åt samma person två år på rad.
 • Du är inte verksam i Borgå. Bidrag beviljas i första hand till privatpersoner, arbetsgrupper och föreningen som är verksamma i Borgå.
 • Det framkom oklarheter i din redovisning för föregående bidrag. I dessa fall kontaktar vi dig.
 • Samma projekt har även beviljats subventionerad hyra via stadens avtalspriser för kultursalar för Grand-salen, Fabrikssalen eller Avantisalen.
 • Din förening samarbetar med staden (t.ex. via Medborgarinstitutet = KoMbi), i vilket fall staden redan understöder verksamheten ekonomiskt via samarbetsavtal.
 • Du sökte bidrag för ett projekt som inte i första hand är kopplat till konst- och kulturfältet.
 • Din verksamhet är direkt kopplad till företagsverksamhet, pengainsamling eller välgörenhet.

Med kulturbidrag stöds inte

 • Kostnader kopplade till grundande, uppdatering eller administration av hemsidor och bloggar
 • Anskaffningar (t.ex. instrument, möbler, datorutrustning)
 • Renovering av fastigheter och egendom, renovering eller flytt av arbetsrum
 • Privatpersoners examens-, termins eller kursavgifter inkluderat Medborgarinstitutets kursavgifter
 • Utlandsresor eller inbjudna gästers resor till Borgå
 • Föreningars och grupper rekreationsverksamhet och utfärder t.ex. pensionärsföreningars kulturutfärder

Kulturtjänsterna har inte resurser att kommentera enskilda bidragsbeslut.

Svar på frågor

Min ansökan flyttades till en annan bidragsenhet. Var hittar jag info om beslut?

Varför fick jag mindre bidrag än jag fick ifjol?

Ansökningarna som kommer in varierar årligen i antal, projektens storlek och sökta summor. Bidraggsumman du får kan därmed variera från år till år.

Varför fick en motsvarande förening mer bidrag än vi fick?

Deras budget var antagligen större än er.

Vem behandlade min ansökan?

Bidragsansökningar behandlas av professionella inom kulturbranschen. Behandlingen följer kulturlagens och stadens riktlinjer.

I praktiken innebär detta bland annat att pengarna bör riktas till

 • proffs- och fritidsverksamhet
 • verksamhet med olika målgrupper (språkkgrupper, åldersgrupper, specialgrupper)
 • verksamhet i olika delar av Borgå (centrum, förorterna, byarna)

För bidragsbesluten ansvarar kultur- och fritidsdirektören.