Hoppa till innehåll

Information för dig som beviljats kulturbidrag av staden

När betalas bidraget ut?

Bidragen betalas ut i juni till det angivna kontonumret.

För hurdana utgifter kan bidraget inte användas?

  • Kostnader kopplade till grundande, uppdatering eller administration av hemsidor och bloggar
  • Anskaffningar (t.ex. instrument, möbler, datorutrustning)
  • Renovering av fastigheter och egendom, renovering eller flytt av arbetsrum
  • Privatpersoners examens-, termins eller kursavgifter inkluderat
  • Medborgarinstitutets kursavgifter
  • Utlandsresor eller inbjudna gästers resor till Borgå
  • Föreningars och gruppers rekreationsverksamhet och utfärder t.ex. pensionärsföreningars kulturutfärder
  • För Grand-salens, Fabrikssalens eller Avantisalens hyreskostnader ifall du även beviljas subventionerad hyra för utrymmet via stadens avtalspriser för kultursalar.

Nämn staden som samarbetspart

I samband med använding av bidraget ber vi dig nämna att staden understött projektet/verksamheten.

Redovisning av bidrag

Redovisning av bidragets användning bör lämnas in i slutet av mars följande kalenderår.

I redovisningen bör följande framgå

  • Förverkligades projektet enligt planerna? Ja/nej, varför?
  • Vilka utgifter täckte ni med bidraget?

En förenings bokslut och verksamhetsberättelse räcker inte som redovisning.

Vi kan vid behov ställa dig följdfrågor ifall någonting i redovisningen blev oklart.

Stadens bokförare och den interna övervakningen bör vi behov erbjudas möjlighet kontrollera bidragsmottagarens administration och bokföring.

Ifall det i redovisningen framkommer att bidraget har använts felaktigt, kan tillbakabetalning krävas.

Fick du inte svar på din fråga?

Eva-Rita Helin

Kulturservicekoordinator