Hoppa till innehåll

Kultursalarnas avtalspriser

Stadens kulturtjänster varken äger eller administrerar evenemangsutrymmen, men stödjer kreativa branschen genom att erbjuda kultursalas till subventionerat pris i samarbete med Konstfabriken och Kulturhuset Grand.

Hur fungerar stödformen?

Stadens kulturtjänster stödjer arrangören av ett kulturevenemang genom att stå för en del av hyran för kultursalen.

1. Arrangören söker om att få salen till subventionerat pris via stadens kulturtjänsterna.

2. Om evenemanget fyller kraven för stödformen beviljas arrangören stödformen.

3. Arrangören gör en bokning till Grand (Grand-salen) eller Konstfabriken (Avanti-salen, Fabrikssalen).

4. Kulturhuset fakturerar arrangören för en del av hyran och kulturtjänsterna för den resterande summan.

Vem kan söka?

Föreningar och grupper samt privatpersoner som bedriver kulturverksamhet kan anhålla om avtalspris. Avtalspris beviljas inte vinstdrivande företag. Med kulturevenemang avses evenemang öppna för publik inom scenkonst som musik, teater och dans. Bidraget gäller endast evenemangsdagen. Stödet är evenemangsspecifikt.

När är ansökningstiden?

Ansökningstiden är fortlöpande. Kulturhusens program planeras för vår- och höstsäsongerna och ansökningar för vårsäsongen bör gärna inlämnas inom september månad och för höstsäsongen inom april månad.

Priser

Salarnas avtalspris varierar utgående från evenemangstidpunkt och -längd samt personalbehov. Konstfabrikens salpris är 1600 euro (Avantisalen) och 600 euro (Fabrikssalen). Grand-salens pris är 400–550 euro. Moms. 24 % tilläggs till alla pris.

Kulturhuset Grand

Grand är beläget vid kanten av Borgå torg.

Konstfabriken

Konstfabriken är kongress- och kulturcenter beläget på västra sidan om Borgå å. Bokning av kultursalarna sker vi Porvoo Event Factory Oy Ab, även känt under namnet Taidetehdas.

Sök avtalspris via ePorvoo

Sari Hilska

Kulturplanerare