Gå till innehåll

Konstprogram för västra åstranden

Utarbetandet av konstprogrammet för västra åstranden inleddes för att stöda målen för ett högklassigt byggande i området. Syftet med konstprogrammet är att konsten blir en del av stadsbyggandet och att sådana samarbetsformer för konst och byggande skapas som stöder utvecklingsplanerna för området. I konstprogrammet fastställs också de tillvägagångssätt som styr anskaffning av konst i samband med byggande.

I programmet fastställs bland annat finansieringsmodellen för konstprojekt, vem som ska genomföra projekten och vilka uppgifter de ansvarar för, samt en processbeskrivning för konstanskaffning som omfattar allt från projektstart till skiss- och uppdragsskedet samt uppgifter i anslutning till ibruktagandet och eventuellt underhåll. I konstprogrammet beskrivs också hur man väljer konstnärer för olika projekt.

Konstprogrammet har uppgjorts i samverkan med kommunbor och lokala konstnärsorganisationer.

Susann Hartman

Chef för kulturtjänster