Hoppa till innehåll

Kaisa Koljonen, Paula Myllymäki ja Maija Ojanen
Blommor, inre organ och lösa huvuden
7.1-30.1.2022

Blommor, inre organ och lösa huvuden är en grupputställning i Galleri Gamla Kaplansgården av de tre bildkonstnärerna Maija Ojanen, Kaisa Koljonen och Paula Myllymäki vilka arbetar i Jyväskylä. På utställningen visas teckningar, konstgrafik och målningar i vilka förenas en nästan svartvit monokrom färgvärld samt surrealism och flertydighet.

Utställningens bärande tema är psykets förändringsprocesser, vilka har en stark koppling till den mörka sidan hos det feminina och kvinnliga. Den mörka sidan hos det feminina likställs i människans psyke med den dionysiska sidan, vilken verkar kaotisk men som skapar nytt och samtidigt också förstör gammalt. Gruppens konstnärer reflekterar över temat via människan och naturen samt genom sägner, myter och sagor. I konstverken fungerar människans identifikation med naturen som en enande faktor. Naturen är inte i sig själv god eller ond, utan har både en positiv och en negativ sida, och för därför samman de båda sidorna. I självcirkulation ingår förvandling, död och uppkomst av något nytt, och genom att förstå dessa kan människan bättre godkänna de olika sidorna hos det feminina och finna harmoni mellan sig själv och världen. På det sättet fungerar människans identifikation med naturen som ett redskap för transformation och fullständigt accepterande av sig själv.

På utställningen visas Maija Ojanens bläckteckningar som behandlar temat att vara människa och transformation. Verken närmar sig stilmässigt realism och skildrandet av realistiska objekt så att de skapar betydelser som överskrider realismen. I verkens surrealistiska värld möts människans inre och yttre värld och bildar en upplevelse av att finnas i samma värld. Via folksägner och österländsk filosofi har Ojanen hittat teman och motiv för sitt arbete, där världsåskådning, människosyn och existens står i fokus.

I Kaisa Koljonens verk förenas lagar och formspråk i naturens organiska värld med människans psyke och arketypers och myters bildsamlingar. Det huvudsakliga temat för Koljonens verk är upplevelsen av att vara människa, och den existentiella konflikten som uppstår av att människan är både ett kroppsligt och ett psykiskt väsen. Med sin konst vill hon ge betraktaren en kanal för självreflektion och -kännedom, och ge en möjlighet att pejla sin egen mänskliga natur och fördjupa upplevelsen av sig själv. Verken är en egenartad kombination av surrealistiska, abstrakta och symboliska element. På utställningen visas verk som Koljonen skapat med konstgrafisk djuptrycksmetod.

I Paula Myllymäkis verk framträder hennes upplevelsevärld via expressiva men mycket enkla uttrycksformer. Myllymäkis verk har ett psykologiskt grepp, och ger betraktaren utrymme att andas. I verken förekommer ofta parallellt motsatta element, såsom det otyglade och det tyglade, råhet och skönhet, godhet och ondska. Hon använder många olika sätt att skapa konst, från målningar till skulpturer, teckningar, kollage och installationer. Myllymäki inspireras av olika material och kombinationer av material, och av teman som människans psykologi och världen inne i huvudet.

Utställningen har fått understöd av Finska kulturfonden och Taike.